sâmbătă, iunie 3, 2023
AcasăȘtiriStudiu: Reducerea violenței în bază de gen depinde, în mod direct, de...

Studiu: Reducerea violenței în bază de gen depinde, în mod direct, de abilitarea economică a femeilor

Femeile care trăiesc în sărăcie, cele care nu sunt angajate în câmpul muncii și depind de prestațiile sociale sunt cele mai vulnerabile la violența în bază de gen. Astfel, abilitarea economică a femeilor ar putea fi o soluție eficientă de prevenire și combatere. Acestea sunt concluziile studiului „Evaluarea factorilor pozitivi și negativi care influențează extinderea drepturilor economice și posibilităților femeilor”, realizat în UTA Găgăuzia de experta internațională Elena Bazueva.

Cercetarea a fost elaborată cu sprijinul financiar al Federației Ruse. Activitatea se înscrie în proiectul „Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Republica Coreea.

Datele studiului au fost prezentate pe 11 iunie 2021 la un eveniment online organizat de PNUD și Executivul UTA Găgăuzia. La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor de stat, sectorului privat și societății civile. Participanții au abordat barierele structurale în ce privește abilitarea economică a femeilor, au propus soluții și recomandări pentru ameliorarea situației.

Irina Vlah, Guvernatoare, Bașcană, UTA Găgăuzia, a menționat în deschiderea evenimentului: „Acum omenirea are nevoie de evoluție, nu de revoluție. Acest lucru necesită ca modelul de guvernare bazat pe pragmatism și disponibilitatea constantă de a folosi forța să fie înlocuit cu un model de guvernare bazat pe înțelepciune și pe capacitatea de a găsi un compromis chiar și în situații care par fără perspectivă. Îndemn toate femeile să creadă în ele și să învețe. Iar autoritățile, la rândul lor, vor lua măsuri pentru a se asigura că oportunitățile de învățare sunt suficiente și accesibile.”

Dima Al-Khatib, Reprezentantă Rezidentă, PNUD Moldova, a spus: „Problemele violenței în bază de gen și accesului femeilor pe piața muncii sunt indivizibile și există multiple bariere în acest sens – stereotipuri, educație, diferențe de salarizare, acces la oportunități de finanțare – toate acestea afectează viața femeilor și influențează dezvoltarea societății noastre. Promisiunea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă de a nu exclude pe nimeni din procesul de dezvoltare nu poate fi realizată fără a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor.”

Studiul constată că în cazul femeilor cu vârsta cuprinsă între 35 și 54 de ani din UTA Găgăuzia, nivelul șomajului o depășește pe cea a bărbaților din aceeași categorie de vârstă. Totodată, tot mai mulți tineri cu vârsta între 15 și 29 de ani nu sunt angajați în câmpul muncii, nu participă la cursuri sau alte forme de instruiri/formare. Dintre aceștia, numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.

Ca o tendință pozitivă pe piața națională și regională se atestă creșterea numărului total de întreprinderi. În cazul UTA Găgăuzia, această majorare se datorează inclusiv unor afaceri care pun accent pe implicarea capitalului uman: educație, asistență medicală și socială, artă, divertisment și recreere, care presupun inclusiv angajarea femeilor. Totodată, sectorul asociativ din regiune desfășoară programe axate pe reducerea segregării în bază de gen pe piața muncii.

Studiul a analizat și percepțiile privind violența în bază de gen. Conform rezultatelor unui sondaj realizat în 2018 de OSCE, fiecare a doua femeie (45%) consideră că prietenii ei ar fi de acord că „violența față de femei este adesea provocată de victimă” (pentru comparație, în țările Uniunii Europene acest indicator este de doar 15%). În aceste condiții, mediul social nu intervine în cazurile de violență, considerându-le chestiuni private.

Autoarea a evaluat posibilitățile de extindere a oportunităților economice pentru femei și a conchis că este necesară implementarea eficientă a mecanismelor legale în acest domeniu. La fel, femeile trebuie să fie mai bine informate privind politicile de egalitate de gen, combaterea violenței și mecanismele de protecție, drepturi și oportunități.

Participanții la dialogul public au elaborat o foaie de parcurs, pe care autoritățile regionale din UTA Găgăuzia s-au angajat să o implementeze. Documentul conține recomandări de politici, propuneri de modificări la nivel de legislație, sistem educațional, dar și măsuri concrete de abilitare economică a femeilor din UTA Găgăuzia.

Proiectul „Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale” este implementat în perioada 2018-2021 de PNUD, cu sprijinul Republicii Coreea. Iniţiativa se înscrie într-un proiect global al PNUD, care are scopul să abordeze prevenirea violenței la scară largă, implicând parteneri, strategii și surse de finanțare noi. Proiectul este pus în aplicare în șapte țări din lume, Republica Moldova fiind singura din Europa.

Cu sprijinul proiectului, la finele anului 2020 în autonomia găgăuză a fost deschis primul centru specializat pentru reabilitarea femeilor care suferă din cauza violenţei şi a copiilor acestora. Serviciul acordă asistenţă socială, psihologică şi juridică dar şi sprijin în găsirea unui loc de muncă.

Tot în cadrul proiectului, nouă femei și bărbați din satul Chirsova, UTA Găgăuzia, au obținut granturi pentru a se lansa în business și a oferi locuri de muncă pentru femeile din grupurile vulnerabile. Valoarea totală a granturilor se ridică la 12 mii de dolari. Câștigătorii au fost desemnați în baza unei competiții a planurilor de afaceri.

Contact pentru mass-media: Vitalie Frecăuțeanu, coordonator de proiect, PNUD Moldova, vitalie.frecauteanu@undp.org, Tel: +373 69602254

Natalia Porubin, consultantă comunicare, PNUD Moldovanatalia.porubin@undp.org, Tel: +373 79727205

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments