duminică, mai 28, 2023
AcasăȘtiriProfilul datelor privind migrația din Moldova

Profilul datelor privind migrația din Moldova

În cadrul unui atelier online organizat la 14 aprilie 2021 și moderat de dl Lars Johan Lönnback, Șeful Misiunii OIM în Moldova, a fost prezentat noul raport de date privind migrația produs de Centrul Global de Analiză a Datelor privind Migrația al OIM (GMDAC) din Berlin. Raportul, pregătit de o echipă de experți internaționali notorii, condusă de dr. Michel Poulain, prezintă sistemul actual de date privind migrația din Republica Moldova și oferă mai multe recomandări relevante pentru îmbunătățirea colectării și utilizării statisticilor privind migrația în vederea sprijinirii procesului de elaborare a politicilor bazate pe dovezi.

Reunind un public de peste 110 participanți – autorități publice naționale din Republica Moldova, reprezentanți ai agențiilor ONU, misiuni diplomatice în Moldova, Banca Mondială, SDC Moldova, Delegația UE în Moldova, experți internaționali, reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic – evenimentul a reprezentat o oportunitate excelentă de a înțelege starea actuală a sistemului de date din Moldova, de a face un schimb de idei cu privire la subiect și de a formula propuneri cu privire la modul de utilizare mai eficientă a datelor privind migrație.

Dl Simon Edward Springett, Coordonator Rezident al ONU în Moldova, a deschis evenimentul menționând că datele despre populație și migrație sunt o premisă crucială pentru elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare dar și a mai multor politici sectoriale, precum sunt cele din domeniul de sănătate, educație, dezvoltare rurală, mediu și dezvoltare economică. În același context, dl Frank Laczko, directorul GMDAC al OIM, a evidențiat contextul global al activității privind elaborarea profilului de date în șase țări selectate, inclusiv în Moldova, menționând, în special, că pentru ONU datele au devenit o prioritate. Directorul GMDAC a subliniat faptul că „Secretarul General al ONU a lansat în 2020, în premieră, la nivelul ONU o strategie explicită privind datele, un document care sugerează că toate agențiile ONU ar trebui să-și servească statele membre investind mai mult în modul în care acestea gestionează și colectează datele – pentru a ne asigura că datele sunt utilizate în mod eficient, împărtășind evidențele empirice cu toate autoritățile publice, astfel încât să putem informa elaborarea politicilor și programelor în întreaga lume”.

Subliniind complexitatea proceselor de migrație, dna Olga Poalelungi, directorul Biroului Migrație și Azil, a menționat că „În calitate de titular al surselor de date administrative în domeniul migrației, Ministerul Afacerilor Interne își propune ca în viitor să-și dezvolte capacitățile de colectare a datelor în domeniul migrației prin creșterea performanței, modernizării și dezvoltării Sistemului integrat de informații privind migrația și azilul (SIIAMA) în cadrul BMA, avansând sistemul integrat de informații al frontierei de stat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, consolidând capacitățile instituționale ale acestor autorități în procesarea și utilizarea datelor privind migrația, instruirea personalului, diseminarea datelor către autoritățile interesate și mediul academic”. Completând afirmațiile de mai sus, dna Aurelia Spătaru, directorul general adjunct al Biroului Național pentru Statistică, a subliniat că cererea de date statistice este în continuă creștere, proces determinat atât de progresul tehnic, cât și de agendele globale și naționale de dezvoltare, precum Agenda 2030, Strategia Națională de Dezvoltare – Moldova 2030 și Strategia națională în domeniul migrației și azilului. Prin urmare, reprezentantul BNS a menționat că statisticile mai exacte, mai clare, mai accesibile, mai dezagregate, precum și integrarea și reconcilierea sistemelor de date sunt cruciale în contextul pandemiei COVID-19. Dna Spataru a subliniat, de asemenea, provocările și oportunitățile de producere și utilizare a datelor, precum și importanța cooperării și coordonării între actorii naționali și internaționali interesați în domeniul datelor.

Expertul internațional al OIM, dr. Michel Poulain, a prezentat contextul exercițiului de evaluare, a analizat punctele forte și slabe ale sistemului de colectare a datelor privind migrația din Republica Moldova și a pus în discuție principalele recomandări privind calea de urmat, menționând coordonare și cooperare între instituțiile partenere drept o prioritate, dar și necesitatea de a întreprinde pași concreți pentru îmbunătățirea indicatorilor de migrație în cadrul Pactului Global Comun pentru o Migrație Sigură, Ordonată, Reglementată și a Obiectivele de Dezvoltare Durabile.

Dna Nigina Abaszada, Reprezentantul Rezident al UNFPA, a apreciat rezultatele raportului de date privind migrația produs de GMDAC al OIM și a remarcat că subiectul este apropiat mandatului UNFPA deoarece răspunde provocărilor demografice cu care se confruntă Moldova. Reprezentantul UNFPA a susținut că datele exacte despre migrație sunt esențiale pentru reziliența demografică a țării și a a reiterat importanța îmbunătățirii statisticilor privind migrația, care va permite părților interesate să aibă o imagine mai clară asupra dinamicii populației.

Încheind sesiunea, dl Lars Johan Lönnback a menționat că discuțiile bogate din timpul sesiunii au evidențiat o serie de aspecte importante care urmează să fie dezvoltate și îmbunătățite în continuare, cum ar fi problema interoperabilității sistemelor și inovarea care ar trebui să conducă la o mai bună integrare a datelor, utilizarea Bigdata pentru cartografierea diasporei și promovarea impactului acesteia asupra dezvoltării.

După finalizare, Profilul datelor privind migrația din Moldova va fi disponibil pe site-ul web al OIM Moldova: https://moldova.iom.int/publications.

Sursa: https://moldova.iom.int/ro/news/profilul-datelor-privind-migratia-din-moldova-realizat-de-gmdac-al-oim-fost-prezentat

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments