sâmbătă, iunie 3, 2023
AcasăȘtiriGh. Ursoi: ,,Principalul avantaj al guvernării electronice este faptul că cetățenii pot...

Gh. Ursoi: ,,Principalul avantaj al guvernării electronice este faptul că cetățenii pot beneficia de servicii publice din orice colț al lumii”

Agenția de Guvernare Electronică este instituția publică responsabilă de procesul de e-Transformare a guvernării care are drept scop îmbunătățirea activităţii administrației publice prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaţionale. Platformele și serviciile dezvoltate de AGE oferă cetățenilor posibilitatea de a accesa serviciile publice la distanță. Alternativa electronică de prestare a serviciilor publice înseamnă mai multă transparență în activitatea administraţiei publice, mai puțină birocrație, eliminarea corupției și diminuarea costurilor datorită investițiilor inteligente în tehnologiile informaționale și utilizării masive a acestora în procesul de prestare a serviciilor publice. Preocupările de bază ale AGE sunt: modernizarea serviciilor publice prin reinginerie și digitizare; asigurarea schimbului de date între autorități și instituții; diversificarea canalelor de acces la serviciile publice și securitatea informației.

GB: Recent Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și-a trasat prioritățile pentru anul 2021. Printre direcțiile prioritare pe care se va concentra întreaga activitate a AGE sunt perfecționarea cadrului legal în domeniul guvernării digitale precum și elaborarea, implementarea și dezvoltarea continuă a sistemelor informaționale partajate. Descrieți Vă rog cele care au impact direct asupra cetățeanului de rând.

Gh. Ursoi: Prioritățile AGE pentru anul 2021 sunt în concordanță cu angajamentele naționale și internaționale ale Guvernului Republicii Moldova și urmăresc implementarea agendei de e-guvernare. Planul AGE pentru anul în curs este unul ambițios și conține circa 70 de acțiuni pe care se va concentra întreaga activitate a instituției. La capitolul perfecționare a cadrului legal în domeniul guvernării digitale menționăm întâi de toate Codul digital care la moment se află la etapa de proiect și urmează a fi înaintat pentru consultări publice cu implicarea unui cerc vast de părţi interesate. Este în proces de elaborare Metodologia privind administrarea, mentenanţa, dezvoltarea şi scoaterea din exploatare a sistemelor informaţionale de stat, un instrument care va permite raționalizarea investițiilor în sistemele informaţionale ce susțin procesul de prestare electronica a serviciilor publice, dar și utilizarea eficientă a funcționalităților acestora. Ne-am propus implementarea mai multor inițiative noi cum ar fi lansarea procesului de pilotare a Centrelor Unificate de Prestări Servicii (CUPS) care au drept obiectiv principal apropierea serviciilor publice de cetățeni, lansarea Serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) care va face posibilă distribuirea rezultatelor serviciilor publice la domiciliul beneficiarului, dezvoltarea continua și completarea cu noi module de instruire a Platformei guvernamentale de învățare la distanță e-Learning, dezvoltarea Registrului de împuterniciri în baza de semnătură electronică (MPower), a Portalului guvernamental al cetățeanului și al antreprenorului (MCabinet), a Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) etc. . Toate au impact direct asupra cetățeanului, deoarece fiecare sistem informațional, platformă sau serviciu electronic contribuie la modernizarea și eficientizarea relației dintre cetățean și instituțiile statului. Obiectivul de bază al AGE este guvernarea centrată pe cetățean, pe necesitățile și așteptările oamenilor. 

GB: Care dintre aceste servicii pot fi accesate de către cetățenii noștri din afara hotarelor? Descrieți procesul prin care un cetățean din diasporă poate accesa aceste servicii.

Gh. Ursoi: Principalul avantaj al guvernării electronice este faptul că cetățenii pot beneficia de servicii publice din orice colț al lumii, având acces la Internet și fiind deținători de semnătură electronică. Mă voi referi la cel mai nou serviciu – Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower), lansat în toamna anului 2020. MPower permite atât cetățenilor aflați pe teritoriul Republicii Moldova, cât și conaționalilor noștri de peste hotare să acorde unei terțe persoane împuterniciri de reprezentare în raport cu instituțiile de stat din Republica Moldova. Acordarea împuternicirilor de reprezentare se poate face autonom, fără asistența din partea serviciilor notariale, este gratuit și accesibil pentru orice persoană, în baza semnăturii electronice avansate calificate. Această platformă informațională este în continuă dezvoltare, adică se completează cu noi tipuri de împuterniciri, pe care le poate delega cetățeanul unei terțe persoane în cazul în care nu se poate prezenta personal pentru a solicita un serviciu sau a ridica rezultatele prestării serviciilor. Serviciul MPower poate fi accesat prin intermediul portalului http://mpower.gov.md. Accesarea acestuia este disponibilă atât prin autentificare, cât și fără autentificare. Pentru accesarea portalului se recomandă utilizarea ultimelor versiuni ale celor mai populare navigatoare internet (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Portalul poate fi accesat atât pe dispozitive desktop, cât și pe dispozitive mobile. Autentificarea în MPower se face prin Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) și necesită semnătura electronică sau semnătura mobilă eliberată de către Orange sau Moldcell. În curând AGE va desfășura o campanie de informare, în cadrul căreia vom prezenta noile funcționalități ale serviciului MPower. Specialiștii AGE sunt disponibili continuu de a oferi ghidaj tuturor solicitanților de suport privind accesarea cu succes a serviciilor publice digitale.

GB: La sfârșitul anului trecut AGE a lansat Centrele unificate de prestări servicii (CUPS), inclusiv în regim de pilotare unul va fi la Milano. Ce presupun aceste platforme de prestare a serviciilor?

GH. Ursoi: Anul trecut AGE a comunicat despre inițierea procesului de pilotare a CUPS în 17 primării din localități rurale și în 5 oficii consulare. Procesul de pregătire pentru lansare este unul complex. Centrele unificate de prestări servicii (CUPS) vor deveni puncte de informare și suport pentru populație, unde oamenii vor fi consultați de un specialist cum să acceseze servicii publice electronice. Persoanele interesate vor putea  afla despre servicii disponibile online, vor beneficia de ghidare în procesul de accesare a serviciilor online, precum și vor putea solicita anumite servicii publice electronice. CUPS este unul din elementele procesului de modernizare a serviciilor guvernamentale, care își propune sporirea accesului cetățenilor la serviciile publice digitale, în special fiind destinat categoriilor de beneficiari care nu dispun de competențele digitale necesare pentru a beneficia de sine stătător de serviciile publice digitizate, nu dispun de conexiune la internet sau instrumentele IT pentru a le accesa. Noile centre vor fi deschise în sate și în oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare, pentru a aduce aceste servicii cât mai aproape de oameni.

GB: Cât despre Votul în diasporă, este AGE în stare să asigure implementarea votului electronic?

Gh. Ursoi: În Republica Moldova există soluții tehnologice și sunt asigurate condițiile necesare pentru implementarea votului electronic, datorită infrastructurii digitale dezvoltate de AGE. Putem afirma că, la moment, nu există impedimente tehnice pentru a aplica această modalitate de vot, însă urmează să fie soluționate alte probleme care nu țin de competența AGE. Organizarea alegerilor presupune implicarea mai multor instituții, în special a Comisiei Electorale Centrale și a Guvernului. Întreg procesul electoral se desfășoară în baza anumitor prevederi legale care deocamdată nu au fost ajustate corespunzător pentru a putea utiliza acest mecanism de vot. Prin urmare, implementarea votului electronic trebuie să fie asigurată prin conjugarea eforturilor tuturor instituțiilor vizate. La moment, este format un grup de lucru pe platforma Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul căruia participă și AGE, care și-a propus identificarea și eliminarea tuturor barierelor existente pentru punerea în aplicare a votului electronic. Astfel, interesul sporit asupra acestui subiect din partea unui cerc tot mai larg a societății ne face încrezători că acest obiectiv ar putea fi atins într-un viitor nu foarte îndepărtat.

GB: Ce cheltuieli suplimentare ar presupune organizarea alegerilor în asemenea format, mă refer aici pentru cetățenii din afara țării? Dacă aceasta presupune ca diaspora  să procure semnătura electronică, cât timp e valabilă, care sunt costurile, poate ea fi accesată din exterior etc.?

Gh. Ursoi: După cum arată practica altor țări, formatul online al alegerilor este mai puțin costisitor, comparativ cu formatul clasic. Guvernarea electronică în ansamblu optimizează procesele, le face mai eficiente. Cât privește semnătura electronică, există mai multe opțiuni de a obține semnătura electronică, costul fiind diferit în funcție de instrumentul de semnătură electronică pe care dorim să-l folosim. Procedura de obținere e foarte simplă. Pentru semnătura electronică mobilă cetățenii trebuie să se adreseze la operatorii de telefonie mobilă (Moldcell sau Orange), pentru USB – la Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), accesând www.semnatura.md, iar pentru buletinul electronic – la Agenția Servicii Publice (ASP).   

De menționat că semnătura electronică este identitatea digitală a persoanei. Cu ajutorul semnăturii electronice pot fi semnate documente electronice, declarații etc., sau pot fi întocmite cereri de la distanță pentru anumite servicii, care, în mod obișnuit, sunt accesibile doar prin prezența fizică și cu prezentarea actului de identitate. Semnătura electronică este o confirmare a identității persoanei și are aceeași valoare și putere juridică precum semnătura de mână (olografă). Mai multe informații privind semnătura electronica pot fi accesate pe portalul www.msign.gov.md

GB: Diaspora are experiența accesării serviciilor publice digitale în multe din țările de destinație, evident își dorește la fel de simplu și ușor să poată accesa serviciile din țara de origine. Când ne putem aștepta să avem tot spectrul de servicii în format digital și la un click distanță?

Gh. Ursoi: Este îmbucurător faptul că cetățenii noștri au o asemenea experiență, conștientizează beneficiile guvernării electronice și, prin urmare, pot deveni promotori activi ai e-guvernării și în țara noastră. Trebuie să vă spun că în prezent toți cetățenii Republicii Moldova care dețin semnătură electronică, pot accesa serviciile publice electronice din orice colț al lumii în format digital și la un click distanță. Acesta este marele avantaj al guvernării electronice. Cu toate acestea, nu toate serviciile publice sunt digitizate și de aceea o mare parte din efortul AGE este concentrat pe conlucrarea cu prestatorii de servicii în procesul de modernizare a serviciilor prestate de către aceștia, ceea ce în rezultat va contribui la creșterea numărului de servicii publice digitizate și de asemenea, la o accesibilitate tot mai mare a cetățeanului la serviciile publice de care are nevoie.

GB: Vă mulțumim pentru interviu.

                                                  Interviu realizat de Olga Coptu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments