Forumul Tinerilor Basarabeni din Diaspora

Notă conceptuală

Gazeta Basarabiei_nr.5_2015 - WEB008Titlul acțiunii:  Forumul Tinerilor Basarabeni din Diaspora

Organizatori: Liga Studenților Basarabeni din Ploiești, echipa “Conferința Deschisă Republica Moldova 2020”

Parteneri asociativi: Asociața ”Union Interculturelle – Constellation Culture” (Franța), Asociația Doctorilor și Doctoranzilor Basarabeni (Franța), Comunitatea ”Noroc Olanda” (Olanda), Federația Asociațiilor de Basarabeni din România, Asociația Tous pour l’Europe (Franța)

Locul de realizare a acțiunii: Sinaia, România (locația exactă va fi precizată ulterior)

Durată estimată a proiectului: Eveniment: 4 zile (30 iulie – 2 august 2015)

Durată de pregătire: 5 luni (martie – iulie 2015)

Număr de participanți: cca 40 de tineri din mediul asociativ al tinerilor din diaspora originară din Republica Moldova și din România, și cca 20 de tineri reprezentanți ai mediului asociativ din Republica Moldova și din România

 

Obiectivele acțiunii

Obiectiv general

 • Crearea și consolidarea unei platforme permanente de comunicare, pentru a asigura coeziunea tinerilor basarabeni din diaspora, și a contribui la formarea unei structuri unitare a acestora, preocupată de elaborarea și studierea modelelor de dezvoltare a Republicii Moldova.

Obiective specifice

 • Consolidarea încrederii dintre liderii/ținerii reprezentativi din cadrul organizațiilor  tinerilor basarabeni din diaspora.
 • Facilitarea interacțiunii liderilor structurilor asociative din diaspora, în scopul stabilirii, de comun acord, a celor mai bune modalități de implicare în inițiative de dezvoltare a Republicii Moldova.
 • Elaborarea în comun a unui set de valori și principii morale pe care tinerii basarabeni din diaspora doresc să le promoveze în spațiul public din Republica Moldova.
 • Identificarea unei soluții optime de coagulare juridică (ONG) a voinței liber consimțite a tinerilor basarabeni de a contribui la europenizarea mentalităților în Republica Moldova.

Grupurile țintă

 • Tineri basarabeni studenți/absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din afara Republicii Moldova și a României, care fac parte din asociații ale basarabenilor din țara în care și-au făcut studiile superioare.
 • Lideri basarabeni ai asociațiilor din diaspora.
 • Tineri din Republica Moldova, interesați de studii în străinătate.
 • Persoane publice din Republica Moldova și din România, recunoscute pentru profesionalismul și integritatea de care au dat dovadă în domeniile în care activează (în special: diplomație, educație, cultură, mass media, tineret, relația cu societatea civilă) și care sunt dornice de a sprijini inițiativele tinerilor.

Beneficiari ai proiectului

 • Tineri basarabeni din diaspora, care vor beneficia de o platformă comună de comunicare și acțiune.
 • Tineri din Republica Moldova, care vor beneficia de un forum permanent de discuții cu colegii lor care au studiat/studiază în străinătate
 • Societatea civilă și instituțiile de stat din Republica Moldova, care vor avea un partener de discuții și inițiative publice
 • Asociațiile din diaspora, care vor consolida platforma de comunicare și vor identifica resursele umane pe care le vor putea implica în viitor în realizarea de proiecte în țara de reședință.
 • Potențialii finanțatori ai proiectelor platformei nou create, care vor beneficia de promovarea imaginii proprii și, eventual, a intereselor lor investiționale economice în spațiul mediatic și economic al Republicii Moldova.
 • Instituții publice din Republica Moldova și România, în calitate de parteneri ai evenimentului și susținători ai activității platformei, prin asocierea imaginii și activității cu cele ale platformei basarabenilor din diaspora.

Rezultate scontate

 • Elaborarea unei viziuni comune a tinerilor basarabeni din diaspora în privința direcțiilor magistrale de dezvoltare a Republicii Moldova.
 • Elaborarea unui cadru comun de interacțiune, care să ofere instrumentele necesare transpunerii în practică a inițiativelor tinerilor din diaspora.
 • Formarea unor grupuri de lucru pentru fiecare direcție majoră de dezvoltare a Republicii Moldova.
 • Participarea la eveniment a cca 40 de tineri basarabeni din diaspora, cu reprezentativitate în asociațiile diasporale.
 • Participarea la eveniment a liderilor reprezentativi ai mediilor politice, culturale și academice din Republica Moldova și România.
 • 20 de apariții în presă națională și internațional scrisă, TV, online și radio, pe tema evenimentului. Ulterior, activitățile comune vor fi mediatizate cu o frecvență minim lunară.

Activități principale

 • Desemnarea unui board de conducere a platformei comune și stabilirea principalelor teme de discuție
 • Stabilirea unui secretariat care să consemneze în mod periodic esența interacțiunilor și concluziile rezultate
 • Stabilirea echipelor de comunicare cu reprezentanții mediilor asociative, culturale, academice, guvernamentale din Republica Moldova și din România.
 • Campanie de promovare mediatică a evenimentului
 • Organizarea și desfășurarea evenimentului
 • Recepționarea feedback-ului din partea invitaților.
 • Comunicarea rezultatelor evenimentului
 • Activități de organizare și transpunere în practică a concluziilor rezultate în cadrul evenimentului
 • Derularea de proiecte, expresie a inițiativelor tinerilor din diaspora, în Republica Moldova și în România.