EDITORIAL

Anul VI, Nr. 9, 1-15 iunie 2014

Acordul de Asociere cu UE: Beneficiile de ordin economic

Un articol de Dorin Duşciac

D. DusciacÎn una din ediţiile precedente ale Gazetei am abordat o serie de aspecte legate de implementarea Acordului de Asociere care va fi semnat pe data de 27 iunie la Bruxelles, între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În acel articol editorial ne refeream la beneficiile de ordin politic pe care le va obţine ţara noastră în urma semnării acestui Acord. În prezentul articol ne vom îndrepta atenţia asupra beneficiilor de ordin economic pe care le vom obţine din implementarea prevederilor acestui document important.

Agenda de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană sintetizează cele mai importante acţiuni concrete care urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare. În capitolul care se referă la cooperarea economică dintre părţile semnatare ale Acordului este specificat faptul că Uniunea Europeană va sprijini în continuare simplificarea procedurilor de înregistrare a agenţilor economici. Lucru care va conduce inevitabil la eliminarea barierelor existenţe din calea businessului mic şi mijlociu, şi va eficientiza activitatea marilor companii din ţara noastră. Un alt aspect important va fi ajustarea legislaţiei privind siguranţa şi ocrotirea sănătăţii la locul de muncă – ştim foarte bine că la acest capitol Republica Moldova încă înregistrează o serie întreagă de carenţe. Accidentele la locul de muncă se întâmplă, din păcate, cu o frecvenţă foarte ridicată, iar protecţia sănătăţii angajaţilor nu figurează încă în lista priorităţilor şefilor de întreprinderi. Toate aceste lucruri vor evolua în bine odată cu adoptarea şi cu implementarea actelor normative care au drept scop protecţia angajatului la locul de muncă.

Implementarea Acordului de Asociere în domeniul agriculturii este, probabil, tematica preferată a aşa-numiţilor „eurosceptici”, care în ultimii câţiva ani speculează pe baza unei serii de prevederi care, în viziunea lor, „vor distruge producătorul local”. Nimic mai fals! O lectură atentă a Agendei de Asociere permite să desprindem câteva elemente-cheie. În primul rând, este vorba despre o armonizare a politicilor şi a legislaţiei agricole din ţara noastră cu respectivele politici şi prevederi normative din Uniunea Europeană. Scopul acestei armonizări este să permită producătorului autohton să-şi mărească competitivitatea producţiei sale. Aceasta înseamnă, de fapt, ridicarea calităţii produselor agricole din ţara noastră până la standardele europene şi, prin consecinţă, oferirea posibilităţii de a comercializa aceste produse agricole pe imensele pieţe de desfacere ale Uniunii Europene. Documentul acordă o atenţie cu totul aparte şi dezvoltării rurale în ansamblu, prin stimularea diversificării activităţii economice în zonele rurale. În plus, se mizează şi pe protecţia mediului, prin promovarea unor politici de exploatare durabilă a resurselor necesa re pentru sectorul agroalimentar (protecţia solurilor, protecţia apei, etc.).

O parte importantă a Acordului de Asociere o constituie un document numit Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, care include o serie de prevederi referitoare la facilitarea comerţului între ţara noastră şi Uniunea Europeană. Unul din scopurile primordiale ale acestui Acord de Liber Schimb, care este enunţat din capul locului, este chiar creşterea capacităţilor de export ale Republicii Moldova. Aceasta include acţiuni multiple şi complexe în mai multe domenii: ameliorarea şi implementarea normelor sanitare şi fito-sanitare, îmbunătăţirea infrastructurii, simplificarea şi liberalizarea procedurilor vamale, reforme în sectorul de transfer al capitalului, etc.

Acordul de Asociere este un document complex şi este practic imposibil să fie detaliat în câteva articole editoriale. Documentul a fost negociat, capitol cu capitol, pe parcursul ultimilor ani. Semnarea acestui acord şi ratificarea sa ulterioară în Parlamentul Republicii Moldova va însemna încununarea cu succes a unui efort de lungă durată. O muncă asiduă, la care şi-au adus contribuţia zeci şi sute de experţi din Republica Moldova şi din ţările Uniunii Europene. Consecinţele semnării acestui Acord vor fi vizibile foarte repede. Aşa cum şi-a propus acum un an, guvernarea pro-europeană de la Chişinău îşi va îndeplini în acest mod principalul său obiectiv: procesul de integrare europeană va deveni, în sfârşit, ireversibil.

Dorin Duşciac

Paris, Franţa