duminică, mai 28, 2023
AcasăArticolE dreptul meu să vin acasă

E dreptul meu să vin acasă

Eforturile actuale de luptă împotriva pandemiei de COVID-19, aplicate la nivel global în conformitate cu principiile și bunele practici stabilite de Organizația Internațională a Migrației, includ obligativitatea statelor de a nu discrimina în raport cu anumite categorii de cetățeni, și de a nu contribui la răspândirea sentimentelor de xenofobie în raport cu migranții. Pandemia de COVID-19 a scos în evidență și a amplificat inegalitățile existente între băștinași și migranți în țările de destinație a celor din urmă. Gradul de precaritate al populațiilor fragile, inclusiv al unei părți importante a migranților, s-a intensificat. În noile realități generate de criza sanitară mondială un număr important de migranți doresc să revină urgent în țara de origine. Republica Moldova s-a confruntat în ultimele câteva decenii cu situații punctuale de repatriere a cetățenilor migranți care s-au pomenit în situații dificile în țările de destinație. Totuși, amploarea crizei sanitare legate de pandemia COVID-19 a depășit orice așteptări și previziuni, declanșând o criză socială și umanitară fără precedent în care locul central este ocupat de cetățenii migranți. În situația creată considerăm că se impune aplicarea unui set de măsuri urgente în beneficiul migranților și a întregii societăți.

Într-o primă etapă formulăm acest

APEL LA SOLIDARITATE ȘI LA CALM

Solicităm Președintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului Republicii Moldova, membrilor Guvernului, membrilor Comisiei Situații Excepționale, factorilor de decizie de nivel republican și local, primarilor, reprezentanților APL, politicienilor din arcul guvernamental și celor din opoziție, reprezentanților societății civile din Republica Moldova – să întreprindă toate măsurile pentru a spijini membrii Diasporei care se află în prezent într-o situație de urgență absolută.

În acest sens, cerem: 

 1. Instituirea unui mecanism de comunicare eficientă cu migranții aflați în situație de urgență absolută, inclusiv prin includerea eficientă în acest proces a Biroului Relații cu Diaspora (BRD), alături de alte instituții ale statului competente în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare.
 2. Evitarea utilizării discursului public discriminatoriu, care incită la ură sau conduce la partajarea societății în tabere „pro” și „contra” migranților, excluderea oricăror speculații de ordin politicianist la tema pandemiei de COVID-19 și a situației migranților, excluderea mesajelor denigratoare față de Diasporă, etc.
 3. Evaluarea posibilităţii de acordare a Poliţei de Asigurare Medicală gratuite pentru migranţii reveniţi în Republica Moldova în urma unei situații de urgență absolută cauzate de pandemia de COVID-19. Prelungirea termenului de procurare cu preț redus a Primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (după 01.04.2020 în sumă fixă 4056 MDL, preț redus cu 50 de procente), sau revenirea la posibilitatea pentru membrii diasporei reveniți în țară să procure Poliţa de Asigurare Medicală pe perioada scurtă de aflare în țară.
 4. Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura protecţie socială adecvată migranţilor în dificultate reveniţi acasă.
 5. Evaluarea oportunităţilor de extindere și de dezvoltare a programelor naţionale – economice, sociale, antreprenoriale, educaționale, culturale, etc. – în scopul integrării migranţilor reveniţi în Republica Moldova în urma unei situații de urgență absolută cauzate de pandemia de COVID-19.

Pe parcursul ultimilor ani au fost elaborate şi aprobate o serie de documente cu caracter politic şi strategic care abordează problematica reîntoarcerii cetăţenilor migranți originari din Republica Moldova: Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, Planul de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare, Strategia naţională „Diaspora 2025”, Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 şi Planul de acţiuni de implementare a acesteia pentru anii 2017-2021, etc. Cu toate acestea, în condițiile actuale de criză epidemiologică, cetăţenii Republicii Moldova care se reîntorc de peste hotare se confruntă cu multiple probleme.

Datele disponibile la zi privind reîntoarcerea migranților moldoveni în legătură cu criza sanitară generată de pandemia COVID-19 relevă faptul, că sistemul de protecţie socială trebuie să facă faţă unei noi provocări: cea a unui număr mare de migranţi aflați în situație de urgență absolută în țările de destinație, și care solicită să fie repatriaţi în țara de origine. În această categorie de cetățeni sunt incluse multe persoane care nu au fost în ultimii ani contribuabili direcți în sistemul fiscal, medical și de protecție socială aș Republicii Moldova. În virtutea acestor circumstanțe, marea majoritate a acestor cetățeni nu au procurat până la 01.04.2020 Poliţa de Asigurare Medicală cu preț redus. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale nu a ținut cont de situația acestor cetățeni și nu a prelugit cu cel puțin 1 lună termenul de procurare la preț redus a acestei Polițe. Astfel, la nivel de cadru normativ în vigoare, se impune formularea unor instrucțiuni clare pentru migranţi, care să prevadă în ce mod aceștia pot fi asitați de către autoritățile statului de origine. Aceste prevederi trebuie să țină cont de faptul, că în situația actuală de criză sanitară solicită revenirea în statul de origine în special migranţii aflați în situație de precaritate, care nu și-au încheiat parcursul de integrare în statul de destinație și, prin urmare, necesită în mod deosebit servicii de protecţie și de asistență din partea instituțiilor de stat.

În contextul amintit mai sus, considerăm că sunt necesare următoarele acțiuni aplicabile pe termen mediu și îndelungat:

 1. Estimarea costurilor serviciilor sociale necesare pentru migranții reîntorși în perioada pandemiei de COVID-19, cu scopul de a dezvolta și implementa în mod gradual mecanismul de procurare a serviciilor sociale de către persoane fizice şi juridice în cazul specific al migranților reîntorși;
 2. Analiza oportunităţilor de dezvoltare a programelor naţionale cu destinaţie specială pentru integrarea economică și socială a migranţilor reîntorși în Republica Moldova;
 3. Comunicarea constantă și acordarea de asistență necesară primarilor și asistenţilor sociali comunitari, privind rolul și responsabilităţile APL în procesul de reintegrare a migranţilor reîntorși;
 4. Consolidarea capacităţilor instituționale ale APL în procesul de reintegrare a migranţilor reîntorși;
 5. Implementarea unui mecanism simplificat și accelerat de recunoaștere a abilităților și calificărilor profesionale ale migranților reîntorși în scopul facilitării procesului de integrare în piața muncii din Republica Moldova;
 6. Sensibilizarea echidistantă, echilibrată și permanentă a publicului larg cu privire la problemele migranţilor reîntorși în perioada pandemiei de COVID-19.

Solicităm migranților reîntorși și celor care intenționează să revină în Republica Moldova pe perioada pandemiei COVID-19 să adopte o atitudine de maximă responsabilitate și să respecte în mod obligatoriu perioada de autoizolare socială și toate indicațiile autorităților.  

Aminitim în acest context, că pentru migranții care dețin cetățenia unui stat-membru al Uniunii Europene și/sau dețin polițe de asigurare medicală în țara de destinație, este recomandabil să rămână în țara respectivă. În calitate de cetățean european, dacă vă îmbolnăviți pe durata unei șederi temporare în una din țările membre ale UE – indiferent că vă aflați acolo în vacanță, într-o călătorie de afaceri sau la studii – puteți beneficia de orice tratament care nu poate fi amânat până la întoarcerea în statul de origine. Aveți dreptul la aceleași îngrijiri medicale de care beneficiază cetățenii asigurați în țara respectivă. Reamintim aici, că CEASS (Cardul european de asigurări sociale de sănătate) nu poate fi folosit pentru operațiuni de salvare și repatriere a cetățenilor non-comunitari. Pentru a beneficia de transport gratuit către țara de origine, dacă vă îmbolnăviți grav sau aveți un accident pe durata călătoriei în altă țară din UE, trebuie să încheiați o poliță de asigurare separată.

Informații utile:

http://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ru_1402.pdf
http://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ro_1302.pdf
https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Brosura_Revino%20multumit_RO_A5.pdf
http://brd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_studiu_iom_web_final.pdf

A.O. „Familii Migrante”, Ziarul Migranților Moldoveni „Gazeta Basarabiei”, activiști civici din Diasporă, etc.

#MoldovaCasaMea

#VremAcasă

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments