duminică, mai 28, 2023
AcasăȘtiri,,COROANA DE SPINI A LUMINII” – volum de versuri semnat de...

,,COROANA DE SPINI A LUMINII” – volum de versuri semnat de Veronica BUMBU ÎNĂLȚAREA SUFLETULUI LA CER PRIN LOGOS TRANSCEDENTAL

Pornind de la expresia biblică: ,,La început era Cuvântul” (Evanghelia lui Ioan 1:1-3), ce amin­tește de Geneză (Vechiul Testament) 1:1: ,,La început Dumne­zeu… ”, putem afirma cu certitudine că, poezia Veronicăi Bumbu reprezintă ,,strigătul necesității de adevăr”, de acel adevăr simțit și exprimat prin  Logos ( logos fiindunitatea de esență a limbii și gândirii, ce constau ambele, în forma lor cea mai avansată, din cuvinte), or Logos este exprimarea lui Dumnezeu, comunicarea lui despre el însuși, la fel cum un cuvânt vorbit este exprimarea gândurilor interioare și nevăzute ale unui om, concretizând și dând viață gândirii și vorbirii în relația cu obiectele și scopul acestora în experiența umană: ,,Culeg  cuvinte vii, / Dechisite în acest freamăt / Feeric al serii…” (Scriu).

Poezia religioasă menţine omul în relaţie cu Dumnezeu, în comuniune, nu doar poetul, cel care scrie, realizează aceasta, dar şi cel care citeşte poezia religioasă, tocmai aici este ascunsă marea bogăţie a textelor de inspiraţie biblică, fiindcă ele reuşesc să transfigureze sufletul omului, ridicându-l pe poet / cititor la rangul de lucrător cu Dumnezeu la frumuseţea și la originalitatea lumii: ,,Din tainele creării/  vertiginos se-ndreaptă/  A forțelor divine/  lucrare spre Pământ…” (Sfințind cu duhul apei); ,,Miracolul dimineții în răsărit/Veșmânt de mărgăritar… / Doamne, mai ține răsăritul… ” (Alerg).

Minunată și divină este iubirea pentru mama, pentru mâinile ei obosite, ce ,,plămădesc pasca în Joia Mare” și, ,,tremurânde, aprind /candela în Seara Învierii…”, unind, astfel, cele lumești cu cele cerești prin iertarea ocrotitoare. (Mâinile mamei).

Veronica Bumbu scrie o poezie solemnă imanentă în care ,,reverberaţia sacrului” vine dintr-o viziune creştină asupra existenţei umane: ,,Setoasă de împlinire/savurez fericirea imponderabilității – / E dragostea nemărginită / a sacrei reîntregiri. ” (Sacra reîntregire), pentru că poezia religioasă are un mesaj înălţător de transmis cititorilor, și anume: „poetul este un purtător al unui mesaj înalt în istorie, un mărturisitor al Logosului ”, după cum spunea marele imnograf Ioan Alexandru, și, desigur, al reîntregirii cu aceasta.

Pe lângă poezia sacră, poeta așterne pe coala imaculată gânduri-poezii de natură metafizică, deschizând pentru cititor o lume în care se intuiește vidul/ amplitudinea dindărătul oricăror aparențe, fixându-se în teritoriul tragic dintre angoasă și revelație, dintre transcedental și existența terestră, ca apoi să se îndrepte spre Zenit, atingând apogeul creației universale cu tot ce poate Fi în/ și dincolo de Galaxie: ,,Ecoul  nemărginirii – / a celor frecvențe primare, / dau rezonanțe letale / cordului meu” (Ecoul nemărginirii).

Observăm aici că autenticitatea nu poate fi mimată, ea pulsează în originalitatea și pregnanța expresiei, atingând altitudinea realizării cu ajutorul metodelor moderne de examinare și identificare a preciziei existenței: ,,Trec CUVÂNTUL prin examenul / Tomografic și ultrasunet, / Îl trec prin  4 Tesla… /  Uimitor! El este viu! / El ia orice formă în spațiu, / El ia orice dimensiune – / Este multidimensional. ” (Cuvântul Cel Dintâi).

Fiecare poezie este împletită frumos cu trei fire, cel al speranței, al rugăciunii și al salvării, acestea având menirea de a purifica sufletul omenesc, dar și de a aduce laudă lui Dumnezeu, de a intra in comuniune cu divinitatea: ,,… Pasăre de dor și chin,/ Roagă-te pe-un vârf de spin,/ Roagă-te lui Dumnezeu/ Să-ți aline dorul greu. (Pasărea din mărăcini); “ … Și rătăcit în nesfârșite căutări/ Simt mila Tatălui/ și brațul Lui neprihănit / Cum mă ridică, tandru,/ spre casa mea din slăvi. ” (Sete) ș.a.

Relația poetei cu divinitatea este ,,vizibilă” prin gândirea direct creștină, atât de profundă, încât se egalează titlului Omul desăvârșit al culturii românești din Basarabia. Cu certitudine, în viitoarele sinteze ale gândirii și filosofiei creștine din Basarabia ,va trebui să se țină seama și de creația Veronicăi Bumbu, dumneaei fiind o gânditoare creștin-ortodoxă din matrice.

Olesea-Olga DÎNGA (Ch.)

Magistru în Științe Filologice (Limba Română/ Italiană/ Rusă)/ Strategii de Comunicare Traducătoare, poetă

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments