sâmbătă, iunie 3, 2023
AcasăȘtiriConsiliul a raportat Parlamentului situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în...

Consiliul a raportat Parlamentului situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova

În cadrul ședinței Comisiei drepturile omului și relații interetnice, din 14 aprilie 2021, Ian Feldman, președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a prezentat, prin prisma activității desfășurate, situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova, în anul 2020.

Anual, Consiliul elaborează un raport general pe care îl prezintă Parlamentului până la 15 martie. În raport sunt reflectate problemele identificate care constituie bariere în asigurarea efectivă a egalității, fiind de asemenea înaintate o serie de recomandări de îmbunătățire a situației pe segmentul de asigurare a egalității, precum și de prevenire și combatere a discriminării.

La capitolul prevenirea discriminării, în anul 2020, Consiliul a examinat, prin prisma corespunderii la standardele privind nediscriminarea, 18 acte normative în vigoare și a emis 23 avize consultative la proiecte de acte normative. Printre problemele identificate sunt următoarele: dezavantajarea unor categorii de persoane prin neacordarea suportului financiar unic persoanelor aflate la întreținerea deplină a statului; restrângerea cercului de persoane, care au dreptul la scutiri la importul unui autoturism, din cauza diagnozelor expuse limitativ în actele normative de punere în aplicare a facilităților enumerate; tratament diferențiat aplicat persoanelor condamnate la detenție pe viață în cadrul procedurii de eliberare condiționată înainte de termen.

Pe parcursul ultimilor ani, Consiliul a urmărit gradul de respectare a principiului nediscriminării și al incluziunii sociale, iar în anul 2020 a analizat datele obținute.

Situația privind respectarea drepturilor persoanelor în etate a fost examinată în cadrul analizei accesului persoanelor vârstnice la servicii de sănătate și protecție socială, fiind constatate mai multe probleme, printre care: insuficiența cadrelor medicale și sociale, amplasarea centrelor de sănătate preponderent în localități urbane, planificarea defectuasă a volumului asistenței medicale de servicii de înaltă performanță, acordate în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medical, suportarea costurilor integrale pentru servicii medicale și medicamente care nu sunt acoperite de polița de asigurare medicală și al plăților informale, nivel de conștientizare redus al necesității de a supraveghea din timp starea de sănătate.

Consiliu a analizat și situația privind integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii prin intermediul întreprinderilor specializate, ajungând la concluzia că mecanismul este unul ineficient, pentru că anual rata de angajare a acestor persoane este în descreștere. Consiliul a propus identificarea unui mecanism de subvenționare a creării și menținerii locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități orientat pe persoană, fiind aplicabil tuturor întreprinderilor, indiferent de fondatorul acestora.

În anul 2020 numărul plângerilor adresate Consiliului au continuat să crească, atingând cifra de 297, fiind soluționate prin decizii 270 de cauze, iar faptul discriminării a fost stabilit în 74 de dosare.

Profilul persoanelor care se adresează Consiliului rămâne același, cei mai mulți provin din mediul urban  cu 79% și sunt bărbați – 60%. Cât privește modalitatea de adresare, se atestă o creștere de circa 50% a numărului de persoane care au depus plângerile accesând platformele online.

Comparativ cu anul 2019, câmpul muncii revine în topul domeniilor cu cele mai multe fapte de discriminare constatate. Repartizarea deciziilor în dependență de domeniul constatat este următoarea: câmpul muncii (30%), acces la bunuri și servicii disponibile publicului (24%), lezarea demnității umane (18%), acces la justiție (16%), educație (7%), alte domenii (5%).

Criteriile protejate prin perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității invocate cel mai frecvent în plângerile parvenite în baza cărora au fost constatate faptele de discriminare sunt: sex/gen, dizabilitate/stare a sănătății, limbă, și opinie.

Anul 2020 a fost unul provocator pentru toți, cu toate acestea, adaptând formatul activităților pentru mediul online, Consiliu a organizat campania #LuptaCuBoalaNuCuBolnavul prin care și-a propus să combată atitudinea stigmatizantă față de persoanele bolnave. La ședințele de instruire și informare în domeniul prevenirii și combaterii discriminării au participat 235 de persoane, printre care elevi, cadre didactice, avocați, procurori și judecători și asistenți judiciari și grefieri.

Situația privind prevenirea și combaterea discriminării ar putea fi îmbunătățită, odată cu implementarea tuturor recomandărilor emise de Consiliu. Acest lucru l-a reiterat, în cadrul ședinței Comisiei, președintele Consiliului Ian Feldman, în special în condițiile în care majoritatea recomandărilor sunt emise în adresa factorilor de decizie: Parlament, Guvern, ministere, precum și instituții ale administrației publice centrale și locale.

De asemenea, președintele Consiliului a adus în discuție provocările instituției, și anume: volum mare de lucru raportat la numărul de unități de personal; personal insuficient care să asiste membrii Consiliului la exercitarea mandatului; termenul legal de examinare a plângerilor și notelor de autosesizare restrâns pentru cauzele de o complexitate înaltă; ambiguitatea procedurii legale de examinare a plângerilor și notelor de autosesizare; lipsa competențelor funcționale de efectuare a vizitelor de monitorizare și investigare; inaccesibilitatea sediului Consiliului; pasivitatea autorităților publice de conlucrare eficientă pe marginea plângerilor și notelor de autosesizare și rezistența autorităților publice față de recomandări.

Raportul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării poate fi accesat aici: https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/CPEDAE_Raport_2020_revfin-1.pdf

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments