ARTICOL

Anul VI, Nr. 12, 1-15 septembrie 2014

CONFERINȚA DESCHISĂ

Republica Moldova 2020: contribuția diasporei la dezvoltarea țării de origine

DorinaBaltagInterviu cu Dorina Baltag, doctorand la Facultatea de Politică, Istorie și Relații Internaționale la Universitatea din Loughborough, Marea Britanie. Cercetarea Dorinei analizează performanța diplomatică a Uniunii Europene în Europa de Est, pentru care Dorina a fost numită cercetător Marie Curie în cadrul programelor PC7 ale Comisiei Europene, în proiectul INCOOP coordonat de Universitatea de la Maastricht.

Victoria Rudi: De ce ați ales 2020 drept linie temporală în titlul evenimentului?

Dorina Baltag: Inspirația pentru acest titlu, trebuie să recunosc, a fost influențată de mediul în care trăiesc și activez. Locuind în Olanda și lucrând în Marea Britanie, am observat cum programul Orizont 2020 a devenit punctul central al tuturor tendințelor din viața publică, dar și privată. Atât strategia unei instituții publice, cât și a unei întreprinderi economice sau a unei universități, va avea la bază cercetarea și inovarea, or esența celui mai mare program European pentru Cercetare și Inovare – Orizont 2020 – este anume acesta. Luând în considerație că integrarea europeană este obiectivul de politică externă, dar și internă nr. 1 pentru Moldova, precum și semnarea Acordului de Asociere, mi-a părut firesc ca evenimentul din 26-27 august curent să complementeze aceste tendințe europene.

Cercetarea, academică sau cea bazată pe experiența profesională, cuplată cu inovarea, inspirată din experiențele personale și profesionale acumulate, reprezintă o investiție în viitor. Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru o creștere durabilă. Acestea și stau la baza Conferinței Deschise Republica Moldova 2020: contribuția diasporei la dezvoltarea țării de origine.

VR: Ce te-a îndemnat să te implici în organizare?

DB: Rolul de co-organizator la această conferință este pentru mine o formă de contribuție la procesele de schimbare de acasă. Cred că nu contează dacă ești în Moldova sau înafara ei, întotdeauna poți contribui într-un fel sau altul la dezvoltarea țării tale și la promovarea acesteia.

Conferinta deschisa3

VR: Prin ce se deosebește acest eveniment de altele?

DB: Din puctul meu de vedere, caracterul inovativ al acestui eveniment este reflectat prin intermediul obiectivelor Conferinței. Ne propunem să creăm o platformă tripartită de comunicare între membrii diasporei – factorii de decizie – și societatea civilă de acasă. Cred că, pentru prima dată în Republica Moldova, va avea loc o interacțiune între acești 3 actori. Pe lângă aceasta, un alt obiectiv este să aducem potențialul academic și ștințific acumulat peste hotare și să-l facem disponibil pentru cei de acasă (instituții publice, ong-uri, think-tanks, antreprenori ș.a.).

Formatul conferinței este relativ nou, cel puțin în ceea ce privește evenimentele cu și pentru disaporă de până acum. Ziua de lucru a Conferinței a fost divizată în ateliere de lucru, unde membrii din diasporă și-au prezentat contribuțiile, într-un cadru contructiv și au încercat să se genereze sugestii, daca nu și soluții, prezentând totodata și studii de caz. Iar moderatorii invitați au fost din partea societății civile, precum și instituțiilor publice de resort.

Nu în ultimul rând, cred că inovativ este că această inițiativă vine din partea moldovenilor stabiliți peste hotare, reflectă o organizare ad-hoc și munca voluntară depusă de echipa de organizare.

VR: Cum asigurați continuitatea conferinței?

DB: Conferința din 2014 este doar un prim exercițiu. Evenimentul va servi drept platformă pentru interconectarea diasporei cu societatea civilă și factorii de decizie, precum și utilizarea potențialului lor (știintific, cultural, social, economic etc.). De asemenea, conferința oferă posibilitatea de networking, lansarea de inițiative și proiecte, și de ce nu – posibilitatea de creare a rețelelor de excelență între Moldova și statele de unde vine diaspora. Unul dintre rezultate de lungă durată este activizarea unei baze de date ale diasporei la care oricare insituție, organizație să poată avea acces (la cercetările academice, de politici, științifice etc.) și să creeze colaborări pentru punerea acestor cunoștințe în practică.

VR: Și acum ce urmează?

DB: Încurajator este că evenimentul a fost unul de anvergură și s-a bucurat de prezența a peste 130 de participanți, membri din diasporă, societatea civilă de acasă, precum și reprezentanți ai factorilor de decizie. În cadrul atelierelor de lucru s-au generat sugestii, propuneri, s-au creat anumite colaborări, îndeosebi cu societatea civilă. Una dintre sugestii din partea participanților, pe care o îmbrățișăm, este să continuăm astfel de evenimente anual sau bianual, pentru a aduce pe agenda publică rezultatele cercetărilor și pentru a facilita procese de dezvoltare durabilă în Republica Moldova.

Interviu realizat de Victoria Rudi