ARTICOL

Pensie italiană în Moldova

Informaţie utilă pentru cei care au lucrat în Italia şi acum au revenit în Moldova. Pentru cetăţenii moldoveni, italieni şi comunitari.

Toate serviciile sunt fără plată.

1. Pensie pentru limită de vârstă pentru lucrătorii repatriaţi

Cetăţenii ţărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană, inclusiv cei din Republica Moldova care au lucrat legal în Italia în baza permisului de şedere şi care s-au întors să locuiască permanent în ţara de origine („repatriaţi”) pot să se adreseze pentru stabilirea pensiei italiene pentru limită de vârstă.

Pentru cei care au început activitatea în Italia şi care au contribuţia doar începând cu 01.01.1996, nu este o cerinţă minimă de contribuţie (e suficient chiar o singură contribuţie săptămânală)

pentru a beneficia de acest tip de pensie.

Anul naşterii Vârsta
1944-1945-1946 66 ani
1947-1948 – până 09.1949 66 ani + 3 luni
din 10.1949-1950 – 1951, până 05.1952 66 ani + 7 luni
din 06.1952 67 ani

Cerinţe: Nu există nici o diferenţă între bărbaţi şi femei. Pensia poate fi solicitată doar în cazul în care solicitantul a încetat să lucreze în Italia şi nu înainte de repatrierea stabilăîn Republica Moldova, fiind obligatorie întreruperea reședinței in Italia (se comunica la Comune).

Notă: cu acest tip de pensie nu este posibil ca solicitantul să se întoarcă la locul de muncă în Italia și este obligatorie transferarea reședinței în țara de origine (trasferimento di residenza all’estero).

2. Pensie pentru limită de vârstă

Este necesar de a avea cel puţin 20 anide contribuţii plătite, 1040 de săptămâni la vârsta de 67 ani. Dacă persoana nu are 20 ani de contribuţii este necesar de aşteptat până la vârstă de 71 ani, cu minim de 5 ani de contribuţii plătite.

Notă: pentru cetăţenii Republicii Moldova cu cetăţenie italiană sau celor care au lucrat în Italia cu paşaport al Uniunii Europene sunt valide regulile sus menţionate.

Pentru cei care au lucrat în alt Stat membru al UE: în acest caz este posibil de totalizat (unit) anii de contribuţii plătite în fiecare Stat.

4. Alocaţia Socială („assegno sociale”)

 Cetăţenii Republicii Moldova care rămân cu traiul (domiciliul) permanent în Italia şi au ajuns la 10 ani de reşedinţă continuă, pot beneficia de un ajutor social din partea statului italian. Este necesară „carta di soggiorno” şi vârsta de67 ani.

5. Pensie pentru urmaş:

Au dreptul la pensie de urmaş, în caz de decesal unui membru de familie care a lucrat în Italia, unele persoane cum ar fi: soţul/ia (divorţat/ă în unele cazuri), copii minori sau studenţi cu vârsta de până la 26 ani, fraţii-surorile cu dezabilităţi, chiar dacă locuiesc în Republica Moldova. Este important ca persoana decedată să aibă cel puţin 5 ani de contribuţiiplătite în Italia (din care 3 ani în ultimii 5) sau 15 ani de contribuţii. În caz contrar  persoana primeşte o indemnizaţie unică („indennità una tantum”).

6. Tutela de dezabilitate

Tutela de dezabilitate prevede două prestaţii de pensii principale: alocaţia de dezabilitate („assegno ordinario di invalidità”) şi pensia de incapacitate („pensione di inabilità”).

Este considerat persoană cu dezabilităţii asiguratul a cărui capacitate de munca este redusa, din cauza bolii sau deficienţei fizice sau psihice. Atât pentru dreptul la alocaţie ordinară de dezabilitate, cât şi pentru pensia de incapacitate sunt prevăzute următoarele cerinţe: vechimea în muncă asigurată de cel puţin 5 ani – din care 3 în ultimii 5 precedenţi solicitării.

Unde ne găsiţi în Italia?

Patronato Acli e prezent în toată Italia:

numărul gratuit tel: 800.74.00.44

Mai jos adresa unor oficii din Italia:

Roma: Piazza Sallustio, 3 tel: 06-4817040

Milano: Via Della Signora, 3 tel: 02-772821

Torino: via dei Quartieri 6/L Social Point tel: 011– 7650499

Bologna: Via G. Ercolani, 7/P tel: 051/522.105

Padova: Via M. Buonarroti, 62 tel: 049/601290

Venezia: Via Ulloa, 3/a te: 041/5312307

Verona: Via Interrato Acqua Morta, 22 tel: 045-8065512 Treviso: Via Della Repubblica, 193A tel: 0422-543640 Parma: Strada Cairoli, 21 tel: 0521-282971 Brescia: Via Corsica, 165 tel. 030/2294011  

Unde ne găsiţi in Republica Moldova?

Chişinău

str. Sfatul Ţării, 17/32

intrarea din str. Sciusev, 102

tel. +373 (0)22. 23 83 63

moldavia@patronato.acli.it

Chişinău, CTAS Botanica

str. Burebista, 108

Consultăm în prima şi a treia zi de miercuri a fiecărei luni, între orele 9.00-12.00

www.patronato.acli.it