ARTICOL

FRANȚA

„Metamorfozele societății moldovenești. ‚Intelectuali’ și capital social în procesul de transformare post-socialistă”, de Dorina Roșca

Lansare de carte la INALCO (Paris)

Pe data de 9 aprilie 2019 în incinta Institutului Național de Limbi și Culturi Orientale (INALCO) din Paris a avut loc prezentarea publică a volumului Metamorfozele societății moldovenești.‚Intelectuali’ și capital social în procesul de transformare post-socialistă” (ed. INALCO – Presses, Paris, 2019), de Dorina Roșca, doctor în economie (EHESS – Școala de Înalte Studii în Științele Sociale), directoare a Institutului European de Studii ale Dezvoltării din Paris.

În prima parte a evenimentului, ES Adrian Cioroianu, Ambasador al României la UNESCO, a trasat în mod succint câteva aspecte ale contextului istoric în care a evoluat spațiul românesc în ultimele câteva secole, completându-și alocuțiunea cu o scurtă descriere a situației actuale a Republicii Moldova. A urmat o prezentare a cărții, în care autoarea a efectuat o trecere în revistă a principalelor axe de cercetare de care s-a ghidat în procesul de elaborare a studiului, pornind de la definirea conceptului de „intelectual”. Spre deosebire de Republica Moldova, unde termenul „intelectual” – moștenit de la sistemul sovietic – desemnează în limbajul comun orice persoană care a făcut studii superioare și care efectuează o muncă non-manuală, în Franța și în Occident în general această noțiune se referă mai degrabă la funcțiile contestatare ale celor mai proeminenți reprezentanți ai culturii, științei și artelor vizavi de puterea publică sau politică.

Categoria socială a „intelectualilor” (în sensul autohton al acestui termen) ar constitui, în opinia autoarei, o nouă grilă de lectură a transformărilor societale pe care le cunoaște Republica Moldova în anii 1990. Acestea sunt multiple și multiforme – politice, sociale, economice, culturale – și pot fi înțelese analizând traiectoria acestui grup eterogen de „intelectuali” în Moldova post-sovietică. Acest demers metodologic i-a permis autoarei să facă o radiografie a anilor 1990, incluzând totodată în analiză acțiunea socială, adică strategiile de conversie de la un sistem la altul sau de supraviețuire în primul deceniu de transformare post-socialistă. În acest sens, pentru a observa acțiunile, strategiile persoanelor analizate, Dorina Roșca mobilizează problematica „capitalului social”, în sensul dat de sociologul francez Pierre Bourdieu, care arată că rețelele de contacte personale pot procura numeroase și variate resurse economice, simbolice etc.

Lucrarea Metamorfozele societății moldovenești.…”– o formă remaniată tezei de doctorat a autoarei – combină într-un mod reușit, pe de o parte, rigoarea proprie unei cercetări științifice și, pe de altă parte, o modalitate de expunere clară și bine structurată, care o face accesibilă publicului larg. De o înaltă ținută intelectuală și bazată pe o analiză complexă a datelor obținute prin utilizarea mai multor procedee științifice, cartea Dorinei Roșca constituie o contribuție esențială la o mai bună înțelegere a realităților care caracterizează astăzi Republica Moldova și întreaga regiune a Europei de Sud-Est.

Dorin Dușciac

Paris, Franța