ARTICOL

Anul VIII, nr. 7, 1 – 31 decembrie 2016

CIMIȘLIA

Finalitatea unui proiect util și de impact: „Empowered women for social integration”

Un articol de Oxana Barbăneagră 

Problemele existente în economia naţională, inclusiv lipsa locurilor de muncă bine plătite, afectează un număr tot mai mare de persoane, în special tineretul, care se simte exclus atât din viaţa social-economică a ţării, cât și din comunitatea acesteia. O bună parte văd soluţionarea problemelor, cu regret, numai prin plecarea din ţară în căutarea unui destin mai bun, în timp ce alţii caută soluţii aici, încercând să se integreze în diverse activităţi economice, cum ar fi lansarea micilor afaceri private.

Micile afaceri influenţează nu numai economia ţării, dar și întreaga societate, oferind oportunităţi de a ridica nivelul de viaţă, prin faptul că se câștigă noi surse de existenţă pentru întreţinerea familiilor, se creează noi locuri de muncă și se transferă sume considerabile în bugetul statului.

În data de 12 noiembrie 2016 a avut loc ultimul training (orașul Cimișlia) pentru femeile din localitățile rurale, grupuri vulnerabile și/sau cu dizabilități în cadrul proiectului „Empowered women for social integration”. În cadrul acestei zile de training intens, participantele au avut ocazia să dezvolte și să valorifice cunoștințele acumulate pe parcursul ciclului de cursuri, dar și să pună întrebări pe marginea începerii afacerii proprii și a business-planurilor întocmite. În mare măsură, cunoștințele acumulate servesc drept imbold necesar pentru inițierea unui start-up modest, care ar veni să soluționeze o problemă din localitate  (lipsa creșelor, a atelierelor de croitorie sau a unei spălătorii profesionale). Participantele la training au fost implicate în aplicarea tehnicilor de baza în contabilitate, au obținut cunoștințe minime pentru inițierea unei afaceri și au abordat posibile probleme/riscuri în realizarea propriului proiect.

Practicile europene și ajustarea normativelor naționale la cele din UE au servit drept exemplu de valorificare a propriilor economii sau economiile rudelor migrante. În acest sens, participanții au fost îndemnat să aplice la alte fonduri/granturi de susținere atreprenorială pentru migranți/femei/tineri disponibile la noi în țară.

Acest proiect a avut un impact pozitiv asupra participanților încă de la prima întâlnire. Am ghidat și consultat participanții noștri de-a lungul acestei perioade, chiar și în afara training-urilor, am oferit asistență pentru dezvoltarea proiectelor personale, le-am oferit informațiile necesare pentru a dezvolta idei bune pentru afaceri, care au fost, ulterior, aplicate în practică. Așteptările noastre cu privire la numărul participanților au fost depășite și nu am putut refuza să ne revedem lunar, după finisarea proiectului, din motiv că toți cei interesați au venit cu idei de afaceri ce merită a fi implementate. Printre participanți au fost persoane care aveau deja o afacere, dar au intrat într-un impas, deoarece au avut mai multe întrebări cu privire la buna desfășurare a activității. Impedimente în activitatea economică sunt multiple, printre cele mai importante fiind accesul la finanţare. Realitatea arată că reprezentanţii businessului mic şi mijlociu, care au nevoie de surse financiare pentru dezvoltare sau investiţii capitale, nu le pot obţine din lipsă de experienţă. O problemă pentru întreprinderile nou-create este nivelul de pregătire nesatisfăcător al forţei de muncă, inclusiv al managerilor. De multe ori, cei care se lansează în afaceri nu sunt pregătiţi şi nu deţin cunoştinţele necesare cu privire la raportarea financiară, la TVA sau chiar la factura fiscală.

În concluzie, afirmăm că astăzi, mai mult ca niciodată este necesară implementarea de programe care să conducă la găsirea unor soluții viabile pentru problemele care amenință viitorul în aspectele sale economice, sociale și ecologice.

 

Oxana Barbăneagră

Dr., conf.univ., ASEM