ARTICOL

Anul VIII, nr. 5, 1 – 30 septembrie 2016

CIMIȘLIA, Republica Moldova 

Antreprenoriatul – soluție pentru cetățenii Republicii Moldova, reîntorși acasă

Un articol de Olga Postovanu și Oxana Barbăneagră

În Republica Moldova, instruirea continuă pentru dezvoltarea capacităților de inițiere și gestionare eficientă a afacerilor reprezintă unul din obiectivele autorităților și instituțiilor publice naționale, precum ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cât și pentru multe ONG-uri implicate în vederea realizării acestui angajament.

antreprenoriatul

O realizare frumoasă, de instruire, informare și încurajare a unui grup de persoane din regiunea de sud a Moldovei s-a făcut datorită proiectului „Responsabilizarea Femeilor pentru Integrare Socială”. Astfel, în perioada mai – septembrie, au fost organizate o serie de instruiri dedicate provocării grupurilor de participanți în dezvoltarea propriilor afaceri.

Prin activitățile desfășurate, proiectul și-a propus să abordeze problematica integrării sociale a femeilor prin implicarea lor în domeniul antreprenoriatului, ajutându-le să obțină noi abilități și să dezvolte potențialul lor în managementul afacerilor. Activități similare au fost desfășurate și în alte țări din cadrul Parteneriatului Estic, precum Armenia și Belarus.

Prin aceasta, proiectul „Responsabilizarea Femeilor pentru Integrare Socială” și-a propus să contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale și oportunităților pentru femeile din zona Gegharkunik Marz, Armenia; Centrul și regiunea de Sud a Moldovei și 6 localități rurale din Belarus (regiunile Gomel, Vitebsk, Brest, Mogilev, Grodno, Minsk), în probleme de dezvoltare și antreprenoriat, cu scopul implicării acestora în activități sociale și economice ale regiunilor lor. Femeile participante în cadrul proiectului (inclusiv femei cu dizabilități) au obținut abilități antreprenoriale în vederea dezvoltării și implementării propriilor idei de afaceri, ceea ce ar contribui la dezvoltarea mediului de afaceri în comunitățile din care fac parte.

Seria de instruiri care au avut loc în R. Moldova au fost desfășurate în cadrul Instituției Publice „Incubatorul de Afaceri din Cimișlia” și realizate cu suportul AO Familii Migrante, partener în cadrul proiectului. Sesiunile de formare au avut ca obiective:

  • Introducerea culturii antreprenoriale în rândul femeilor;
  • Asigurarea competențelor de bază în perspectivă a antreprenoriatului;
  • Includerea femeilor în practicile de afaceri;
  • Dezvoltarea abilităților de management al antreprenoriatului;
  • Dezvoltarea ideilor și a planurilor antreprenoriale.

Printre participanți s-au numărat persoane din mediul urban și rural, interesate de dezvoltarea unor afaceri, precum și antreprenori preocupați de îmbunătățirea procesului de administrare eficientă a propriilor afaceri. Training-urile au fost accesibile și pentru reprezentanți ai autorităților publice locale și serviciilor existente în regiune, care reprezintă mesagerii pentru asigurarea comunicării și multiplicării informațiilor în localități.

Conținutul training-urilor și calitatea prezentării acestora au fost asigurate de dna doctor în economie, conferențiar universitar, Oxana Barbăneagră, care a provocat și a motivat participanții să identifice și să dezvolte propriile idei de afaceri. În cadrul agendei au fost discutate subiecte precum: întreprinzătorul și motivația de a deschide o afacere; principii esențiale în inițierea unei afaceri; căi posibile de intrare într-o afacere; identificarea noilor surse de idei de afaceri; necesitatea elaborării planului de afaceri; etapele întocmirii planului de afaceri; structura şi conţinutul compartimentelor de bază ale planului de afaceri; recomandări privind întocmirea planului de afaceri etc.

În contextul instruirilor organizate în cadrul proiectului „Responsabilizarea Femeilor pentru Integrare Socială” este necesar a fi menționată importanța dezvoltării spiritului antreprenorial, care este de fapt o capacitate de a vedea oportunitățile acolo unde alții se ciocnesc de bariere și se opresc. Nișele de afaceri care sunt prost dezvoltate reprezintă de fapt direcții și posibilități pentru noi întreprinderi. Anume întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM), îndeosebi cele micro (cu mai puțin de 10 angajați) dețin un rol considerabil în economia țării, importanța acestora fiind determinată prin următoarele: oferirea de noi locuri de muncă; stimularea concurenţei; sunt flexibile la cererea şi oferta de pe piaţă; contribuții esenţiale în bugetul naţional.

O întreprindere mică poate constitui punctul perfect de pornire în lansarea unui nou produs sau serviciu. De asemenea, întreprinderile mici pot prezenta avantaje faţă de cele mari atunci când se pune problema satisfacerii unor nevoi locale.

În vederea susținerii, inițierii și dezvoltării ÎMM în regiunile Ciadîr Lunga, Cimișlia, Dubăsari, Leova, Nisporeni, Rezina, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă din Republica Moldova au fost create și dezvoltate 9 Incubatoare de Afaceri. Acestea au fost lansate și susținute de către ODIMM, în parteneriat cu Consiliile Raionale, cu suportul financiar al Uniunii Europene, în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”.

Serviciile acordate de către incubatoarele de afaceri au rolul de a susţine dezvoltarea afacerilor rezidente în incubatoare precum și a antreprenorilor din regiune, prin sporirea competitivității mediului de afaceri, pentru dezvoltarea economică locală prin crearea de noi companii şi locuri de muncă.

 

Olga Postovanu

Manager IACM

Incubatorul de Afaceri din Cimișlia

iacm.md

 

Oxana Barbăneagră

Dr., conf.univ., ASEM