ARTICOL

PORTUGALIA: Alocația familială în Portugalia (Abono de Família)

Un articol de Olesea Tanașciuc

CE ESTE?

Alocația familială este o sumă, plătită  lunar, care are ca scop să ajute familiile în susținerea și educarea copiilor.

Cine are dreptul la ALOCAȚIA DE FAMILIE?

Pot beneficia de alocația familială toți copiii și tinerii de până la 16 ani, rezidenți în Portugalia, care nu sunt angajați și care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Dispun de un patrimoniu (conturi bancare, acțiuni, fonduri de investiții etc.), a cărui valoare nu depășește 100,612.80€ la data depunerii cererii.
  • Nu au venituri mai mari decât categoria a treia de remunerare (3.º escalão).

Începând cu vârsta de 16 ani, alocația este oferită în mod exclusiv pentru persoane cu handicap și studenții care frecventează instituții de învățământ.

NIVELURILE DE VENITURI

În Portugalia există patru niveluri de venituri/remunerare, dintre care doar categoria a 4-a nu are dreptul de a primi alocație familială.

Pentru a determina nivelul de venituri, este necesară calcularea venitului de referință al familiei, luând în considerare venitul întregii gospodării. Această valoare este apoi împărțită la numărul de copii/tineri din familie care au dreptul la alocație, plus unu.

De exemplu, în cazul în care există doi copii, se va împărți la trei. Suma obținută se introduce în categoriile de venituri stabilite pe baza ratei de referință a ajutorului social (IAS – Indexante dos Apoios Sociais).

MAJORARE

În afară de aceasta, pentru a cunoaște suma pe care o veți primi ca alocație de familie, este necesar să se ia în considerare majorările existente. Astfel, alocația familială pentru copiii cu vârste între 12 și 36 de luni, este majorată de două ori pentru fiecare familie cu doi copii și de trei ori pentru familiile care au trei sau mai mulți copii. Familiile monoparentale au un adaos de 35% din creșterea valorii subvenției.

ALOCAȚIA FAMILIALĂ ÎN 2016

Prestația pentru copii în 2016 aduce beneficii pentru familiile care au dreptul la acest sprijin. Decretul-lege Nr. 2/2016 a adus o majorare a alocației familiale (precum și a alocațiilor pentru sarcină și familii monoparenatale). Ordinul Nr. 11-A/2016 definește valorile alocației de familie în 2016.

Majorările conform nivelurilor de venit:

Nivel 1: 3,5% – ridicându-se la 145.69€ lunar (pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 luni) sau 36.42€ (vârsta peste 12 luni).

Nivel 2: 3% – ridicându-se la 119.66€ lunar (pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 luni) sau 29.92€ (vârsta peste 12 luni).

Nivel 3: 2% – ridicându-se la 94.14€ lunar (pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 luni) sau 27,07€ (vârsta peste 12 luni).

MAJORAREA ALOCAȚIEI PENTRU FAMILIILE MONOPARENTALE

Alocația familială pentru părinții singuri a suportat în 2016 o creștere de la 20% la 35%.

VALOAREA ALOCAȚIEI FAMILIALE  ÎN 2016 PER COPIL/TÂNĂR

Nivele Vârsta egală sau inferioară a 12 luni Vârsta între 12 și 36 luni
1 Copil 2 Copii 3 sau mai mulți copii
145,69€ 36,42€ 72,84€ 109,26€
119,66€ 29,92€ 59,84€ 89,76€
94,14€ 27,07€ 54,14€ 81,21€

 

Olesea Tanașciuc, Lisabona