ARTICOL

Anul VIII, nr. 3, 1 – 31 martie 2016

Conferinţa-maraton Migraţie, Diasporă, Dezvoltare – noi provocări şi perspective

Un articol de Ecaterina Deleu

ConferintaLa Chişinău a avut loc recent Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul Migraţie, Diasporă, Dezvoltare – noi provocări şi perspective. Evenimentul a fost organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova, IASCI/NEXUS Moldova şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala din Republica Moldova. Această cooperare a asigurat nu doar participarea cercetătorilor ştiinţifici din mai multe ţări, dar şi a responsabililor din domeniu din instituţiile de stat, ai organizaţiilor internaţionale, implicaţi direct în implementarea unor proiecte dedicate migranţilor.

Conferinţa a adus mai multe noutăţi. Dincolo de obiectivul de a analiza noile tendinţe ale proceselor migraţionale, care au marcat profund relaţiile internaţionale în ultimul an, a fost încercarea de a stabili un dialog direct între mediul academic, experţii naţionali/internaţionali şi migranţii originari din Republica Moldova care activează în diferite instituţii din alte ţări. Valorificarea potenţialului Diasporei pentru dezvoltarea Republicii Moldova rămâne deocamdată un deziderat, pentru implementarea căruia sunt necesare politici şi acţiuni concrete. În acest sens, propunerile şi recomandările participanţilor la conferinţă vin în sprijinul autorităţilor statului şi organizaţiilor internaţionale. Un alt spectru de probleme îl constituie perspectivele integrării migranţilor reîntorşi în Republica Moldova, a copiilor acestora, cele mai grave vizând accesul pe piaţa muncii, salariile derizorii, precum şi lipsa unor acţiuni de sprijin a copiilor reveniţi din migraţie în procesul de integrare în şcoală.

În debutul conferinţei a fost prezentată conferinţa video a prof. Olinga Ta’eed, preşedinte, Centre for Citizenship, Enterprise and Governance (Marea Britanie), preşedinte EUSEiSMiC (Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities) Social Value Group, cu privire la măsurarea valorii sociale, ulterior, în discuţiile din atelierele de lucru fiind prezentat şi studiul prof. Olinga Ta’eed despre valoarea socială a Diasporei.

Conferinţa internaţională a fost un eveniment – maraton, care a debutat la 24 februarie, la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu o prelegere publică despre trecerea de la exilul românesc la migraţia contemporană, susţinută de dr. Liliana Corobca, expert în domeniul Exilului Românesc, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti. În ziua de 25 februarie au avut loc lucrările conferinţei, care s-au încheiat cu aprobarea unui şir de propuneri şi recomandări, volumul de comunicări urmând să fie publicat în luna mai curent. Vineri, 26 februarie, a avut loc o masă rotundă dedicată fenomenului minorilor moldoveni neînsoţiţi prezenţi în alte ţări, la care au participat reprezentanţi ai AŞM – Institutul de Cercetări Juridice şi Politice şi Institutul de Istorie, ai BRD, ai Misiunii OIM în Republica Moldova, experţi de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, invitaţii speciali la acest eveniment – Lilia Bicec, directorul revistei Moldbrixia din Brescia, Italia; Oleg Josanu, din Padova, Italia şi Efim Chicu, din Călăraşi – care au activat pe parcursul mai multor ani în Italia în centre pentru minorii migranţi neînsoţiţi. Ulterior, la Universitatea AŞM au fost organizate alte două prelegeri publice, cu studenţi şi masteranzi. Prima prelegere a fost susţinută de fondatorul IASCI/coordonatorul NEXUS Moldova, Nicolaas de Zwager, fiind prezentate şi două contribuţii importante a doi participanţi la conferinţa internaţională: cea a dr. Dorin Duşciac, coordonatorul Centrului NEXUS Paris, despre noi modele de sprijin al practicilor de migraţie circulară de succes şi de integrare a migranţilor în societatea ţării-gazdă, precum şi cea a dr. Slavian Guţu, cu privire la migraţia circulară a cetăţenilor moldoveni înalt calificaţi.

O altă prelegere a început cu prezentarea de către dr. Dorin Lozovanu, preşedintele Asociaţiei Europene de Geografie şi Etnologie EGEA Moldova a Sesiunii de postere cu genericul Comunitatea cetăţenilor moldoveni din Italia: prezentare statistică – reprezentare spaţială, pe hărţi, a datelor oficiale statistice furnizate de Centrul Studii şi Cercetări IDOS, Italia. Proiectul este realizat în colaborare cu Igor Roşca, lector USM, drd. ASEM. În cadrul prelegerii, au fost prezentate contribuţiile mai multor migranţi moldoveni care activează în diferite instituţii din străinătate.

Participanţii la conferinţă au reprezentat 12 ţări, inclusiv India şi Thailanda. Participarea fiecăruia din ei a fost o contribuţie importantă la desfăşurarea conferinţei internaţionale. Pentru conformitate, Vă rugăm să vedeţi broşura conferinţei, în PDF, care prezintă nu doar importanţa numărului de participanţi, din instituţii şi ţări diferite, dar, mai ales, bogăţia de subiecte propuse pentru discuţie/abordare/soluţionare.

 

Ecaterina DELEU,

doctorandă, ICJP al AŞM