COMUNICAT DE PRESĂ

Anul VIII, nr. 2, 1 – 29 februarie 2016

Cimișlia News: Strategia de Dezvoltare Regională Sud a fost aprobată      

Comunicat de Presă

StrategiaConsiliul Regional pentru Dezvoltare Sud a aprobat Strategia de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 și planul de implementare.

La 5 februarie curent Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (SRD Sud) s-a întrunit în ședință la Cimișlia, pentru a discuta activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Sud în perioada anului 2015 și aprobarea noii Strategii de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020.

La ședința CRD Sud, alături de reprezentanții Consiliului Regiunii Sud, au participat Vasile Bîtca, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatîi, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Valerian Bînzaru, Director al Direcției Generale Dezvoltare Regională din cadrul MDRC, experți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cuvântul său de salut, Ministrul Vasile Bîtca a menționat: „Aș dori să menționez că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va valorifica și în acest an colaborarea fructuoasă cu APL, cu societatea civilă și mediul de afaceri, iar ședințele Consiliului  Regional reprezintă o oportunitate în plus de a ne întruni și a dezbate problemele stringente care vizează fiecare localitate în parte și regiunea în general. Consider că platforma Consiliilor Regionale este cea mai democratică. Este o platformă de discuții și de luare a deciziilor, unde se dezbat activități care au drept scop îmbunătățirea condițiilor de trai în Regiunea Sud”.

Ulterior, Nicolae Molozea, președintele CRD Sud, a prezidat forul regional, prezentând obiectivele întrunirii și supunând votului agenda propriu-zisă a ședinței. După aprobarea acesteia, membrii CRD Sud au purces la audierea raportului dnei Maria Culeșov, Director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

Dna Maria Culeșov a vorbit despre activitatea ADR Sud în anul 2015 care a fost axată pe dezvoltarea proiectelor pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud, înregistrând o serie de rezultate în domeniul planificării strategice, a managementului proiectelor, în domeniul dezvoltării capacităților actorilor de dezvoltare regională, al relațiilor internaționale și atragerii investițiilor. La capitolul realizări ale anului precedent, s-a menționat elaborarea unui Program regional în domeniul Drumuri Regionale și Locale, aprobat de CRD Sud; elaborarea a 10 Concepte de Proiecte Viabile (CPV), inclusiv două în sectorul Aprovizionare cu apă și Canalizare, trei în sectorul Eficiență Energetică și alte cinci în sectorul Drumuri Regionale și Locale ș.a. Astfel încât pe parcursul anului 2015 au fost valorificate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, prin intermediul ADR Sud, 75 874,41 milioane lei, fiind construite 3,18 km de drum în s. Carahasani, raionul Ștefan Vodă, și 13,04 km de drum în raionul Taraclia, reabilitate 18,9 km de drum în localitățile Ștefan Vodă, Talmaza, Ciobruciu.

Tatiana Aramă, șefa Secției Planificare Strategică din cadrul ADR Sud, a făcut o prezentare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 (SDR Sud), care a fost aprobată după ample discuții de către  membrii CRD Sud.