ARTICOL

Anul VII, nr. 8, 1 – 31 decembrie 2015

Contribuţii la dezvoltarea relaţiilor moldo-italiene: prof. Victor Moraru

Un articol de Ecaterina Deleu

Contributii_MoraruÎn urma unei întâmplări care le-a marcat destinul, în 1988 un grup de trei tineri cercetători moldoveni, doctori în ştiinţe, au ajuns în Italia, la Roma, pentru un stagiu ştiinţific de 10 luni.  La concurs, în cadrul Programului de schimb ştiinţific, anunţat de Guvernul italian, au participat sute de cercetători din întreg spaţiul fostei URSS, iar în Italia au plecat 20 de persoane, printre care şi tinerii noştri din Moldova.

Astfel a început parcursul italian al lui Victor Moraru (reprezentant al Universităţii de Stat din Moldova), precum şi al lui Grigore Leahu şi Constantin Sîrghi de la Universitatea Tehnică a Moldovei. O experienţă pe care toţi au valorizat-o în mod diferit. A urmat contactul cu o mare cultură, studiu în biblioteci, universităţi, întrevederi şi discuţii cu mari personalităţi.

Victor Moraru a activat în perioada noiembrie 1988 – august 1989 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Sapienza din Roma, unde a participat la numeroase seminare, simpozioane şi conferinţe internaţionale, reprezentând comunitatea ştiinţifică din Moldova.

Monografia Mass-media versus politica (Chişinău: USM, 2001), un important studiu de cercetare a raporturilor dintre politică şi mass-media în societatea contemporană, cu o abordare inovativă, este una din cele mai importante cărţi care a apărut în urma raporturilor cu universul ştiinţific italian, a contactelor cu savanţii italieni, cu politicieni şi jurnalişti din peninsulă. În 1991, ca rezultat al colaborării cu colegii italieni şi al studiului de documentare în Italia, prof. Victor Moraru a publicat studiile Labirinturile politicii (Chişinău: USM, 1991) şi Actualitatea istoriei în paginile presei (Chişinău: USM, 1990).

Prof. Moraru a introdus în circuitul ştiinţific din spaţiul românesc mai multe lucrări fundamentale, din italiană, în domeniul ştiinţelor politice. Un rol aparte au avut contactele cu reputatul politolog italian Domenico Fisichella (elevul celebrului Giovanni Sartori, unul din cei mai mari experţi internaţionali în ştiinţe politice). Acestea s-au valorizat ulterior prin traducerea în română a lucrării lui Domenico Fisichella Lineamenti di scienza politica. Problemi, concetti, teorie. Cartea Ştiinţa politică. Probleme, concepte, teorii a fost publicată în 2001, la Chişinău. În 2007, noua ediţie a cărţii, publicată în Italia, a fost tradusă pentru prestigoasa editură Polirom din România. Cele două volume au inclus, ca postfaţă, două studii semnate de prof. Moraru: Domenico Fisichella şi implicaţiile ştiinţei politice (ediţia din 2001) şi Fisichella şi primatul politicii (ediţia 2007, Iaşi, România). Deja de mai mulţi ani, practic toate facultăţile de ştiinţe politice din Republica Moldova şi din România au inclus această lucrare în lista literaturii recomandate. Pentru traducerea cărţii lui Fisichella, prof. Moraru a fost distins cu Premiul Uniunii Latine de traducere tehnico-ştiinţifică în limba română (ediţia I, 2001-2002). Diploma de decernare a fost semnată de preşedintele juriului, acad. Marius Sala, România.

Prof. Moraru a tradus şi lucrări ale cunoscutului politolog italian Gaetano Mosca, inclusiv articolul Clasa politică (în Arena politicii, 1998, nr.6). Articole ale altor politologi italieni contemporani, traduse de prof. Moraru, au fost incluse în volumul Identitate naţională şi comunicare (Chişinău: Presa, 1998)

Prof. Moraru este autorul, coautor şi coordonatorul mai multor volume care vizează migraţia cetăţenilor moldoveni în Italia: Republica Moldova: provocările migraţiei (Chişinău: Ştiinţa, 2010), BrainDrain: cazul Republicii Moldova (Chişinău: IIEŞP al AŞM, 2011), Faţetele unui proces: Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia  (Moraru V., Moşneaga V., Rusnac Gh., Ţurcan V. Chişinău: Editerra Prim, 2011) etc.

Numele prof. Moraru este prezent şi în mai multe volume publicate în Italia: în monografia colectivă Identità nazionali e Leadership in Europa (Roma: Jouvence, 2001), studiul I labirinti della politica: il caso moldavo în cartea Gaetano Mosca, scienza politica e regime rappresentativo nell’età contemporanea (Roma: Bulzoni Editore, 1995), studiul  Moldovan Labour Migration in Italy and Spain în Migration Flows Feeding into Business Internationalization (Roma: Rubettino, 2010). Lucrările prof. Moraru sunt citate de autorii italieni: Pietro Grilli di Cortona (preşedintele Societăţii Italiene de Ştiinţe Politice), Arianna Montanari, Gloria Pirzio,Giuseppe Cipolloni, etc.

În decursul anilor, prof. Moraru a fost implicat în realizarea mai multor proiecte internaționale, activitate valorificată prin publicarea mai multor studii de cercetare, vizite de documentare ale profesorilor universitari şi studenţilor moldoveni în Italia, organizarea unor conferinţe internaţionale etc. Un proiect comun de cercetare a fost BrainNet Working (coordonat de Universitatea Sapienza) în cadrul Programului AENEAS al Comisiei Europene 2007-2010, dedicat problemelor migraţiei. Unul din proiectele, actualmente în desfăşurare, este cel dintre Consiglio Nazionale delle Ricerche din Italia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Institutul de Cercetare pentru Creşterea Economică şi Dezvoltarea Sustenabilă (Torino), cu privire la dimensiunile socio-economice ale migraţiei în Italia.

Prof. Moraru a participat, în calitate de preşedinte sau vicepreşedinte al Comitetului de organizare, la numeroase conferinţe ştiinţifice: colocviul ştiinţific cu participare internaţională Niccolo Machiavelli şi contemporaneitatea (AŞM, 2013), conferinţa internaţională Experienţe ale colaborării instituţionale pentru optimizarea migraţiei circulare (2010) etc.

Participarea sa la evenimentele ştiinţifice din Italia, ca reprezentant al Republicii Moldova, a început în 1988-1989, în perioada primului stagiu de documentare, în prezent numărul lor a depăşit câteva zeci, cu rapoarte care au vizat teme marcante: Pluriculturalism şi separatism – cazul Republicii Moldova (Roma, 1999), Misiunea presei într-o lume în schimbare: migraţie, interculturalitate şi mass-media (Roma, 2005), Comunicare şi libertate (Roma, 2007), Migraţia: probleme şi perspective (februarie 2008), Republica Moldova: provocările migraţiei (Roma, mai 2008), Oportunităţile colaborării internaţionale pentru optimizarea fluxurilor migraţionale (iunie 2008), Impactul culturii politice asupra procesului de democratizare în Europa de Est (Roma, 2009), Oportunităţile colaborării ştiinţifice moldo-italiene (Roma, 2010), Cooperarea universitară în sfera cercetării în serviciul dezvoltării societăţii (Roma, 2011), Opţiunea europeană a Republicii Moldova: procesul de valorificare a valorilor europene (Roma, 2013) etc.

Prof. Moraru a iniţiat, în perioada 1992-2004, în calitate de decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, modernizarea Facultăţii în baza modelului occidental/ italian, predarea orelor de italiană (fiind nu doar iniţiator, dar şi profesor), a sprijinit alegerea de către studenţi a temelor referitoare la Italia pentru tezele de licenţă.

În anul 2012, prof. Moraru a fost distins cu Premiul Italia pentru jurnalism şi interculturalitate, acordat de Camera de Comerţ şi Industrie Moldo-Italiană.

În 2015, Preşedintele Republicii Italiene Sergio Mattarella i-a conferit dr. hab, prof. univ. Victor Moraru, coordonator al Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM, înalta distincţie Steaua Italiei (Stella d’Italia) în rang de cavaler, pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţelor sociale şi economice şi promovarea culturii italiene. Ambasadorul Italiei la Chişinău, E.S. Enrico Nunziata, i-a înmânat prof. Moraru înalta distincţie la 20 noiembrie 2015, în cadrul unei ceremonii oficiale.

Ecaterina DELEU