ARTICOL

Anul VII, nr. 8, 1 – 31 decembrie 2015

Contribuţii la dezvoltarea relaţiilor moldo-italiene: Acad. Gheorghe Rusnac, ambasador al Republicii Moldova la Roma

Un articol de Ecaterina Deleu

Contributii_RusnacCartea Din agenda de lucru a Ambasadei Republicii Moldova în Italia (2008-2011), semnată de Gheorghe Rusnac şi Valeriu Moşneaga, a apărut în noiembrie 2015 la Chişinău şi este una singulară în spaţiul nostru, prin ceea ce reprezintă.

În opinia autorilor, cartea este o încercare de a prezenta activităţile desfăşurate de Ambasada Republicii Moldova în Italia, motivaţiile care au „provocat” scrierea ei fiind următoarele: scoaterea din anonimat a muncii de zi cu zi a angajaţilor ambasadelor şi consulatelor noastre din străinătate, precum şi încercarea de a demonstra că şi în condiţiile modeste de care dispun servicile noastre diplomatice se pot face lucruri apreciabile.

Atunci când se referă la misiunea diplomatică, acad. Gheorghe Rusnac, ambasador al Republicii Moldova în Italia în perioada 2008-2011, spune: „Sentimentul că reprezinţi o ţară, că eşti exponentul intereselor acestui stat conferă funcţiei de ambasador o responsabilitate enormă”. Îţi atribuie „o stare deosebită, din care nu poţi evada nici pentru o clipă”. „Trebuie să fii atent la tot ceea ce se întâmplă în ţara în care te afli, trebuie să fii la curent cu evenimentele din ţara pe care o reprezinţi, cu natura lor”, afirmă acad. Rusnac.

Ambasadorul menţionează importanţa investiţiilor italiene în Republica Moldova: după numărul de întreprinderi prezente, Italia se plasează pe locul II cu un număr de 1 162 unităţi, pe primul loc fiind România, cu 1 574 întreprinderi în Republica Moldova. După volumul investiţiilor străine în Moldova, Italia se află tot pe locul II, cu 1,63 mlrd. lei, după Olanda – cu 2,033 mlrd. lei. Autorul cărţii susţine că rezultatele înregistrate în relaţiile moldo-italiene se datorează în parte şi eforturilor Ambasadei Republicii Moldova în Italia, începând cu ambasadorii Valentin Ciumac şi Nicolae Dudău.

Ex-ambasadorul Gheorghe Rusnac este un bun observator al „spectacolului” electoral din Italia, al situaţiei socio-economice, care reflectă cadrul general în care activează migranţii moldoveni. În lucrare sunt prezentate rapoarte şi statistici oficiale privind prezenţa cetăţenilor moldoveni în Italia, indicii privind integrarea imigranţilor, informaţii despre evoluţia relaţiilor bilaterale moldo-italiene, reflectarea în mass-media din Italia a evenimentelor din Republica Moldova etc.

Autorul subliniază situaţia critică a migranţilor care se află ilegal în Italia (riscurile la care sunt expuşi), tendinţa migranţilor moldoveni de a obţine legalizarea şederii lor în cadrul aşa-numitelor decrete-flux (decreto flussi).

Probleme sunt menţionate la capitolul protecţia drepturilor sociale, nefiind asigurat deocamdată un cadru juridic adecvat, dar şi la capitolul recunoaşterea calificării profesionale a migranţilor, care „rămâne în continuare un deziderat”.

Cartea conţine informaţii despre mai multe iniţiative, ulterior valorificate în proiecte de colaborare bilaterală. „Ambasada poate fi puntea de legătură cu factorii de decizie în domeniu din Republica Moldova pentru a discuta propunerile avansate de partea italiană, pentru investiţii şi colaborare”, afirmă acad. Rusnac.

În primul an de mandat al ambasadorului Gheorghe Rusnac a fost anulat numărul de telefon (de tristă faimă printre migranţii moldoveni) pentru programarea la Ambasadă, care „înghiţea” şi peste 100 euro pentru un singur apel. De cele mai multe ori, migranţii moldoveni nu reuşeau să obţină o programare, după multe şi costisitoare încercări.

Tot în acelaşi an, 2008, au fost înregistrate primele încercări de consolidare a comunităţilor din Italia, prin crearea unui Consiliu Coordonator al asociaţiilor migranţilor moldoveni. La reuniunea din octombrie 2008, de la Bologna, au participat Ambasadorul Gheorghe Rusnac, consulul general Gheorghe Munteanu, reprezentanţi ai 19 asociaţii de migranţi. Preşedinte al Consiliului a fost aleasă Doina Babenco, precum şi doi vicepreşedinţi – Vitalie Ciobanu şi Oleg Josanu.

De asemenea, în carte este menţionată publicarea pentru prima oară, în februarie 2009, în raportul „Osservatorio Romano sulle Migrazioni” a unui capitol dedicat comunităţii migranţilor moldoveni din Italia cu genericul „I migranti moldavi in Italia e a Roma” (Migranţii moldoveni în Italia şi la Roma). „Apariţia într-un raport atât de solid cum este cel al CARITAS a unui compartiment întreg rezervat comunităţii molodveneşti din provincia Roma este un pas important pentru promovarea unei imagini bune a cetăţenilor noştri şi o modalitate eficientă de informare la nivel oficial, deci o sursă credibilă referitor la moldovenii din această zonă a Italiei”, afirmă ambasadorul Gheorghe Rusnac.

Acad. Gheorghe Rusnac a avut o contribuţie importantă la promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare moldo-italiene. În perioada 2008-2011, au fost promovate o serie de iniţiative care au contribuit la realizarea mai multor proiecte bilaterale în diferite domenii (socio-economic, cultural etc.).

Acad. Rusnac este autor, coautor şi coordonator al mai multor volume despre migranţii moldoveni din Italia: Faţetele unui proces: Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia (Moraru V., Moşneaga V., Rusnac Gh., Ţurcan V. Chişinău: Editerra Prim, 2011, 264 p.), Republica Moldova în contextul migraţiilor: lista bibliografică 1990-2012 (Moşneaga V., Rusnac Gh., Ţurcan V. Chişinău, 2013, 215 p.), Маятник Миграции (Moraru V., Moşneaga V., Rusnac Gh. Chişinău, 2012) etc.

 

Ecaterina DELEU