ARTICOL

Anul VII, Nr. 6, 1-30 septembrie 2015

Forumul Tinerilor Basarabeni din Diaspora: rezultate

FTBD _p.1Liga Studenților Basarabeni din Ploiești și echipa proiectului „Conferința Deschisă Republica Moldova 2020”, în parteneriat cu mai multe asociații din diaspora au organizat în perioada 30 iulie – 2 august 2015, la Sinaia (România), Forumul Tinerilor Basarabeni din Diaspora. La lucrările forumului s-au înscris 132 paricipanți, dintre care au fost selectați 60 de tineri veniți din 13 țări. Pe parcursul celor trei zile, participanții au identificat o serie de probleme cu care se confruntă societatea din Republica Moldova și au propus soluții concrete pentru aceste probleme în cele trei ateliere de lucru:

 Atelier 1: „Mediul înconjurător și responsabilitatea civică: provocări și soluții pentru Republica Moldova”, moderator Dorin Dușciac

Participanții la atelier au identificat o serie de probleme majore cu care se confruntă Republica Moldova în domeniul protecției mediului înconjurător. Printre acestea, cele mai multe sunt legate de inexistența unui sistem de gestionare eficientă a deșeurilor. După părerea tinerilor participanți, absența unui cadru legal și normativ modern și coerent generează o situație incompatibilă cu dezvoltarea Republicii Moldova și cu aspirațiile de integrare europeană. Astăzi gestionarea incompletă și ineficientă a acestui sector conduce nu doar la deteriorarea peisajului prin amplasarea haotică a gunoiștilor în localități, dar și la poluarea puternică a solurilor, a aerului și a apelor de suprafață și de adâncime. Fiind orientați către identificarea unor răspunsuri adecvate la problemele existente, participanții la Atelier au formulat patru propuneri de proiecte. Astfel, echipa din care fac parte Daniel Adam, Ion Radu, Violeta Scrișu, Dorin Galben, Iulian Gamureac și Carolina Căruntu au propus un proiect național de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. O altă echipă în care activează Cristina Neculcea, Nicoleta Bobeică, Oleg Chicu, Natalia Croitoru, Daniela Mărgărint și Veaceslav Crasilșcic au propus un proiect de colectare și reciclare a hârtiei care este utilizată de către instituțiile publice din țara noastră. O campanie de informare și conștientizare privind nocivitatea deșeurilor care ajung în mediul înconjurător, desfășurată în colaborare cu autoritățile publice locale a fost propusă de către echipa din care fac parte Dan Popovici, Natalia Golub, Rodica Sîrbu și Tiberiu Prepeliță. A patra echipă, din care fac parte Ina Coșeru, Iuliana Cantaragiu și Leonid Boganastiuc, a propus un proiect care vizează protecția apelor de suprafață prin eliminarea unei surse majore de poluare – deșeurile organice, care ar putea fi utilizate în scopul producerii de biogaz.

Atelier 2: „Antreprenoriatul social: perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova”, moderatoare Doina Guzun

Participanții la Atelierul Antreprenoriat Social au reușit să combine esența afacerilor cu cea a comunității moldovenești, prin intermediul creativității individuale. Cele trei grupuri de lucru au fost încurajate să împărtășească din experiența și practicile personale pentru a oferi soluții simple, fezabile și originale în domeniul Antreprenoriatului Social din Republica Moldova. Astfel, întrucât conceptul de antreprenoriat social este unul vag și încă relativ necunoscut în țara noastră, primul grup, format din Dan Nechita, Stela Toderașcu, Anastasia Badan, Ștefan Sîrbu, Alexandra Cheptene, s-a concentrat asupra identificării proiectelor de informare și instruire a populației în domeniul respectiv. Un al doilea grup, din care au făcut parte Iacob Cerlat, Olga Postovanu, Maria Pasat, Tudor Hîncu, Dumitru Munteanu, au propus note conceptuale de proiecte concentrate asupra dezvoltării afacerilor sociale pentru tineri, în special pentru cei din categorii sociale vulnerabile. Cel de-al treilea grup, Alexandrina Robu, Ion Ursu, Tatiana Pagu-Ernst, Anastasia Ivanov, Valentina Ceban-Mihailov, a inițiat un proiect ce vizează femeile din mediul rural și totodată promovarea brand-ului național.

Atelier 3: „Dezvoltarea creativității și coagularea identității: valori vs. non-valori pentru Republica Moldova”, moderatoare Dorina Baltag.

În cadrul acestui atelier s-a identificat un spectru larg de probleme, care au fost ulterior grupate pe trei axe: probleme ce țin de imaginea țării în exterior, lacunele din sistemul educațional și lacunele în implementarea politicilor culturale. Divizați în trei echipe, participanții au venit cu trei idei de proiecte. Primul proiect-pilot, care are drept obiectiv consolidarea comunicării și interacțiunii între elevi din diverse etnii prin organizarea de exchange-uri între școli, organizarea de tabere de vară și de iarnă, precum și a altor activități de socializare, a fost propus de echipa formată din Dinu Toderașcu, Diana Gori, Mihaela Zubcu, Grigore Demerji și Anișoara Rusu. Al doilea proiect-pilot are drept obiectiv consolidarea capacităților elevilor prin antrenarea acestora în diverse activități ce țin de orientarea profesională și a fost înaintat de echipa formată de Radu Moldoveanu, Mihai Caragea, Victoria Vechiu și Igor Strechi. Cel de-al treilea proiect și-a propus să consolideze acel brand de țară, dar prin conectarea acestuia la turism rural și implicarea diasporei. Echipa formată din Olga Coptu, Eugenia Zaițev, Cristina Godoroja, Carolina Novac și Aliona Mereuță a venit cu un program de activități atât pentru cei din diasporă, cât și pentru cei ce se află acasă.

Prin acest Forum organizatorii și-au propus crearea și consolidarea unei platforme permanente de comunicare între tinerii basarabeni din diaspora, care ar facilita coeziunea acestora și va contribui la studierea și elaborarea modelelor de dezvoltare a țării. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului asociativ al basarabenilor din străinătate, dar și al tinerilor din Republica Moldova și România.