EDITORIAL

Anul VII, Nr. 2, 1-30 aprilie 2015

Abilitarea femeilor este esențială pentru asigurarea democrației în Republica Moldova

Un articol de Olga Coptu

Abilitatea femeilor pag1Forumul public „Parteneriat Pentru o Moldovă Incluzivă și Prosperă:  Femeile Contează!” a reunit pe 30 martie în jur de 150 femei lidere din şapte grupuri, și anume: femei și fete de etnie romă, femei în etate, femei victime ale violenței, femei afectate sau infectate cu HIV/SIDA, femei migrante, femei cu dizabilități, femei în afaceri, pentru a discuta cu liderii partidelor politice și membri ai Parlamentului despre prioritățile de dezvoltare curente și cele de viitor. Reprezentanții partidelor politice parlamentare, la rândul lor, s-au angajat să includă problemele discutate în platformele și agendele politice proprii.

Dafina Gercheva, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova, a menționat că în urma acestor discuții partidele politice ar trebui să întreprindă acțiuni concrete. „Cu adevărat, femeile contează şi forumul de astăzi subliniază, încă o dată, cât de puternice suntem  noi atunci când ne consolidăm eforturile. Acest eveniment a fost un exercițiu de democrație, întrucât noi ne adunăm şi discutăm obstacolele cu care se confruntă nu doar femeile, dar şi toţi cetăţenii din Republica Moldova. În numele reprezentanţei ONU în Moldova, vă încurajez pe toți cei prezenți aici – reprezentanți ai organizațiilor societății civile, femeile din grupurile marginalizate, membri ai Parlamentului –, ca urmare a acestui forum, să avem discuții ulterioare pentru a înțelege mai bine problemele cu care vă confruntați și să vă oferim sprijin în soluționarea lor”, a declarat Dafina Gercheva.

Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW), care a evaluat Moldova în octombrie 2013 privind realizarea angajamentelor ce țin de împuternicirea femeilor și egalitatea genurilor, a reiterat persistența atitudinilor patriarhale și a stereotipurilor profund înrădăcinate în ceea ce privește rolul și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și în societate. Comitetul a recomandat Guvernului să depună mai multe eforturi în domenii în care femeile, inclusiv femeile rom și cele cu dizabilități, sunt subreprezentate sau dezavantajate.

Abilitatea femeilor 3Grupul femeilor migrante a fost reprezentat de persoane revenite din migrație și care încearcă o readaptare la condițiile din Republica Moldova. O bună parte din ele au confirmat că nu se pot adapta acestor realități, principala problemă invocată fiind depășirea condiției de străin la tine acasă. Cel mai des, la întoarcere în țară femeile migrante au nevoie de sprijinul profesional al unui psiholog, căci încadrarea în societate e condiționată de o diferență de mentalitate. Migranții se adaptează greu condiției de străin, se confruntă cu probleme de sănătate și de ordin economic. Din păcate, familiile reîntoarse în mare parte regretă alegerea de a reveni în R. Moldova și își propun să plece în țările de emigrație sau în altă țară.

Printre problemele identificate pentru a fi discutate la forum s-au propus următoarele:

1.Alegerea medicului de familie de către migranţi atunci când revin de peste hotare, nu doar în septembrie-octombrie. Toate fracțiunile parlamentare au fost de acord că acesta este un impediment artificial care trebuie rezolvat prin modificarea paragrafului „III. Modul de înregistrare în IMS” alineatul „15. Schimbarea IMS se poate face o dată pe an, pe parcursul lunilor septembrie – octombrie, cu excepția cazurilor când persoanele şi-au stabilit locul de trai în altă localitate, inclusiv în alt sector al mun. Chișinău”, [ și cu excepția cazurilor când persoanele și-au stabilit locul de trai în altă țară și au revenit acasă temporar sau permanent].”

  1. Cetățenii moldoveni aflați peste hotare (de ex: migranți, în misiune, detașați etc.) nu pot depune dosarul pentru pensie în Moldova la atingerea vârstei de pensionare, pentru că nu se pot deplasa în țară. Soluția: E-servicii (on-line) pentru depunerea cererilor/dosarelor privind pensiile de asigurări sociale de stat, depunerea prin procură sau depunerea dosarului de către o rudă de gradul I.
  2. Recunoașterea studiilor și calificărilor obținute peste hotarele țării. Nerecunoașterea actelor de studii și a calificărilor obținute peste hotarele țării duce la imposibilitate de angajare în RM.Astfel, se pierde un potențial uman enorm în sectoare de care țara are nevoie. Ca soluții s-a propus: șanse egale femeilor migrante (absolventelor cu studii peste hotare), fără a le discrimina, oferirea posibilităților de stagii, a perioadei de probă. Recunoașterea automată a diplomelor, certificatelor eliberate în țările UE. Testarea și certificarea după caz a abilităților obținute de migranți, pentru o mai ușoară promovare în câmpul muncii.
  3. Reintegrarea copiilor migranților reveniți în sistemul de învățământ preșcolar și școlar.

Lipsa abordării psiho-didactice corecte/tolerante față de copiii migranților în sistemul educațional duce la izolarea acestora și implică deficiențe de integrare rapidă. Ca urmare a testărilor riguroase ale cunoștințelor, mediul de școlarizare devine unul ostil, iar copiii trec printr-un stres de readaptare mult mai dureros decât cel de integrare în societatea țărilor gazde în care au fost.

De asemenea, s-a solicitat crearea unui GHIȘEU UNIC pentru servicii de reintegrare: asistență juridică, asistență socială, asistență economică, orientare profesională,orientare în sistemul educațional (grădinițe, școli), asistenţă psihologică pentru a depăşi şocul cultural şi traumele personale în momentul revenirii în ţară.

În speranța că aceste probleme vor ajunge pe ordinea de zi în actuala legislatură în timpul cel mai apropiat, așteptăm de la fracțiunile parlamentare să-și onoreze promisiunile de soluționare ale acestora și, după caz,  vom oferi susținerea necesară din diasporă.

Forumul Public „Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă și Prosperă: Femeile Contează!” este la cea de a 2-a ediţie şi a fost organizat de reprezentanța ONU în Republica Moldova în parteneriat cu reprezentanții societății civile. Scopul evenimentului a fost crearea și facilitarea discuțiilor directe și sincere între femeile lidere şi liderii partidelor politice parlamentare, precum și membrii Parlamentului pe probleme legate de abilitarea femeilor și participarea femeilor în politică la nivel central și local.

Olga Coptu